Forat de l’Or 2014 / Escuain 2013 (EspeleoCat, núm. 11)

Escuain, 2013 - Forat de l'Or 2014c                                                                      Inserim dos articles      del GEB publicats a la revista EspeleoCat, núm. 11 (2014)

[calameo code=0010016657db4b09c276e clickto=view width=650 height=456 ]