COVA DEL MORSELL (Begues. Baix Llobregat)

Boca de la cova

COVA DEL MORSELL

Sinònim: Cova dels Sants.

Situació

Begues (Baix Llobregat).

Coordenades: 0410817/4577610.

Altitud: 448 msnm.

Recorregut: 13 metres.

Desnivell: -5,70 metres.

Antecedents

Cavitat coneguda des de l’antigor, citada per Faura i Sans el 1908 i el 1909 (1) (2).

Més tard, el 1979, en Jordi Lloret la recull al seu ¨Catalogo espeleológico del Pla d’Ardenya (3).

La cavitat torna a aparèixer el 2004 al Catàleg Espeleològic del massís de l’Ordal d’en Francesc Rubinat (4).

El 2017 Jordi de Valles publica també la fitxa de la cova al seu Catàleg Espeleològic de Catalunya (5).

La topografia coneguda fins ara era un treball de N. Llosas i J. Borràs.

La cavitat també es coneix pel nom de Cova dels Sants, pel fet que a la guerra de 1936, els catòlics de Begues van amagar els sants de l’església.

Referent a l’etimologia de la paraula Morsell, desconeixem el seu significat, les dues hipòtesis possibles serien, una que fos un localisme de la zona, i l’altre que provingués del llatí morsus o mordere que vol dir mossegada (mors en francès antic, morsel en anglès) (6).

Aquí presentem una nova topografia actualitzada de la cavitat.

Accés

Des de la pista que va de Begues a Mas de les Fonts, un cop passat can Farfai i la desviació de l’esquerra que puja al Sotarro, trobarem, uns 250 metres més endavant, un camí a l’esquerra que pujant uns metres i girant a l’esquerra arriba a la cavitat, situada a uns 50 metres.

Descripció

La boca de 2,50×2,30 metres, ens porta a un ressalt de -1,40 metres, on comença una rampa que ens porta a una saleta concrecionada, on fineix la cavitat.

Boca d’entrada
Vista des de l’interior

A mà dreta una petita galeria ens situa a la màxima fondària de la cova: -5,70 metres.

Final de la rampa

Bibliografia

(1) FAURA, M. (1908). Espeleologia. Coves y avenchs de Catalunya. Geografia General de Catalunya de Carreras Candi. pp. 249-278. Barcelona.

(2) FAURA, M. (1909). Recull Espeleològich de Catalunya. Sota Terra pp. 1-26. Barcelona.

(3) LLORET, J. (1979). Catalogo Espeleológico del Pla d’Ardenya. Tomo I. pp. 56-57. Barcelona.

(4) RUBINAT, F. (2004). Catàleg Espeleològic del massís de l’Ordal: 1-117. SIE-C.E. Aguila. Barcelona.

(5) DE VALLES, J. (2017). Catàleg Espeleològic de Catalunya. Volum 6. Baix Llobregat. ECG. Sta. Perpètua de Mogoda.

(6) Collins Online Dictionary.

Dades

E. Porcel, M.I. Alonso

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)