COVA DEL CAU (El Bruc, Anoia)

Cova del Cau. El Bruc (Anoia)

Coordenades: 

X = 398170

Y = 4606942

Z = 742

Recorregut:  28 m

Desnivell: 10 m

Situació

A la capçalera del torrent de la Diablera, que limita per ponent la regió montserratina d’Agulles. A 30 m del monòlit de la Diablera i a menys de 20 m de la cova Tapada. Es troba dintre de la zona arqueològica de la Diablera.

Per anar-hi, partirem de Can Maçana i prendrem el camí direcció a la roca Foradada. En arribar al collet de Guirló, abandonarem el camí principal per a seguir una pista descendent que surt per la dreta. Al cap de cinc minuts o poc més, veurem a la dreta del camí el monòlit de la Diablera, que està indicat amb un cartell informatiu. La cova del Cau es troba a l’altra banda del torrent i aproximadament a la mateixa alçada.

Història

La cavitat fou excavada arqueològicament l’any 1924 per Joan Maria Casas de Müller en el marc de les investigacions arqueològiques de les cavitats de la capçalera del torrent de la Diablera. A la cova aparegué un fragment de crani, ossos humans molt deteriorats, un vas eneolític, ceràmica molt fragmentada i capes de cendres. Edat dels metalls. Precisament, va ser aquest autor qui va donar nom a la cova.

Casas de Müller redactà una memòria de totes les excavacions efectuades en aquesta zona arqueològica. La memòria, però, va romandre inèdita, per la qual cosa totes les cavitats que hi surten han passat desapercebudes per al món espeleològic.

Així les coses, Ferran Cardona, en el marc de la “Operació Montserrat-2023”, va recuperar la informació de Casas de Müller i aconseguí localitzar totes les coves de la capçalera del torrent de la Diablera: cova Tapada, cova del Torrent, les dues balmes de la Diablera i la cova del Cau. El resultat de tot aquest treball ha estat publicat en dos articles en aquesta mateixa pàgina web del GEB, amb els noms de “Cavitats del torrent de la Diablera”, Part-1 i Part-2. Remetem a la lectura d’aquests dos articles, on trobareu moltes dades històriques i arqueològiques.

No obstant això, als articles esmentats, tot i citar i situar la cova del Cau, no s’hi va incloure cap topografia ni descripció detallada de la cavitat. Això va ser degut a que només es va fer una exploració parcial donat que hi varem trobar una forta rampa que aconsellava l’ús de cordes, les quals no portàvem en aquells moments. Per aquest motiu, la finalització del treball de la cova del Cau va quedar posposada per a un altre dia en el que tornaríem amb material. Però els dies varen anar passant i ja donarem per (gairebé) tancada la “Operació Montserrat-2023” sense haver anat a concloure la feina. Finalment, el 23 de novembre de 2023, Ferran Cardona juntament amb Josep Cuenca i Xavier Samarra anàrem a completar la feina. El resultat el teniu en el present article.

Descripció

En arribar a la boca de la cova, aquesta se’ns presenta com una acumulació vertical de blocs en una mena de canal. D’aquest nivell inferior neix una galeria més aviat estreta i de secció triangular que hem anomenat “galeria dels 6 m” per ser aquest el seu recorregut.

Per a accedir al nivell superior hem d’arrossegar-nos per sota d’un bloc en el que hem anomenat “pas del Cau” i que molt probablement va inspirar a Casas de Müller quan va posar nom a la cova. Aquest bloc queda penjat, a manera de balconada, uns 6 m per sobre del nivell inferior de la cova. Darrere d’ell es forma una cambra amb el terra inclinat, que no fa de bon estar. En la cambra hi ha dos finestres, una surt a l’exterior per la part més alta de la cova (de fet, seria la boca superior) i l’altra dóna accés a una rampa descendent en fort pendent, de l’ordre dels 45 graus. La galeria de la rampa té 13 m de recorregut amb trams oberts a l’exterior. El terra és molt inestable i a mesura que avancem fem rodolar pedres avall, per la qual cosa la utilització de cordes és més que una recomanació. A la seva part baixa, la galeria surt a l’exterior, on forma una petita tartera de les pedres que hi han davallat.

Recorregut total de 28 m amb desnivell de 10 m.

Dades: 

Ferran Cardona – Josep Cuenca – Xavier Samarra

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)