BAUMA PONT D’ORNIU (Avià. Berguedà)

Encara que aquesta cavitat tingui l’aparença de balma, podia tractar-se d’una antiga pedrera subterrània. Desconeixem el veritable apel·latiu de la cavitat.

Terme municipal, Avià (Berguedà)

Situació

Coordenades UTM (ETR89), 406321, 4657934, 487 m.

Sortirem des de Can Rosal, amb direcció sud, prendrem la pista que creua el Llobregat pel pont nou d’Orniu, i que puja al santuari de Sant Vicenç d’Obiols, quan portem uns 500 m. aproximadament, trobarem la balma a la nostra dreta, totalment envaïda per la vegetació.

Descripció

La balma presenta unes mides de 42 m de llargada, 7 m de fondo i 6 m d’alçada màxima. Trobem restes de pedres treballades, amb marques de falques, la cavitat. Sembla, que es va fer servir de pedrera per treure material per a la construcció d’obres properes, com pot ser els ponts veïns. 

Detall d’un possible forat de falca
Pont Vell
Pont Vell

Dades

J. Cuenca. FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)