BAUMA DE COMAMORERA (Capolat, Berguedà)

Bauma de Comamorera

Municipi:  Capolat (Berguedà)

Coordenades:   X = 0397108     Y = 4657711    Z = 1132

Longitud:  52 m

Fondària: 14 m

Localització:

A la part alta del salt de Sallent, situat en el límit entre els termes municipals de Capolat (al nord) i l’Espunyola (al sud).

S’hi pot anar tant des de Capolat com des de l’Espunyola. Nosaltres vàrem partir d’aquest segon poble en tenir millor accés per carretera. De l’Espunyola vàrem anar a l’església dels Sants Metges, situada a cosa d’un quilòmetre, lloc on podem deixar el cotxe.

El camí s’inicia davant del cementiri. El primer tram de l’itinerari transcorre per un bosc d’alzines on observem acumulacions de blocs de conglomerat procedent de despreniments del cingle de Malla, que el tenim a considerable desnivell per damunt nostre. Alguns dels blocs tenen mides espectaculars, fins al punt de tenir nom, com és el cas del “Roc de la Bruixa” pel costat del qual hem de passar, o el “Roc de les Mosses” o el “Roc de l’Aigua”.

L’itinerari segueix en pujada per una xarxa de camis que seria difícil de descriure si no fos perquè ens limitem a seguir les marques del GR-1, ja que tot el recorregut el fem per ell.

Ens anirem apropant al salt de Sallent, que salva el cingle tot fent una caiguda de l’ordre dels 70 m, si bé no sempre porta aigua. Finalment, el camí ens deixa a la part alta del salt, on trobarem la bauma, situada a tan sols uns 40 m del punt de caiguda del salt de Sallent.

Història:

Situada a un indret estratègic, amb aigua i pastures, sembla ser que va ser aprofitada per l’home des de l’antiguitat. En algun lloc hem llegit que s’hi vàrem trobar restes neolítiques, però no hem pogut contrastar aquesta informació.

La bauma ha estat aprofitada com a pleta ramadera fins a temps no massa llunyans. A tal fi, està envoltada amb una tanca de xarxa metàl·lica per tal de poder-hi guardar i arrecerar el bestiar. De fet, tot el terra de la bauma està ocupat per un notable gruix d’excrements d’ovelles no recents. Uns metres més amunt de la bauma hi ha una “roulotte” abandonada que feu la funció de refugi del pastor.

El topònim “Bauma de Comamorera” surt retolat al mapa de l’Editorial Alpina “Rasos de Peguera”. Tot i així, la cavitat no figura a cap catàleg espeleològic malgrat tenir unes mides prou importants.

Descripció:

Bonica bauma de 52 m de llargada amb una fondària de 14 m situada sota un estrat de conglomerat. El terra és molt planer, totalment ocupat per excrements d’ovella que no son recents. El sostre, molt regular, va baixant a mesura que aprofundim. Podríem dir que l’alçada mitja de la bauma està al voltant dels 2 m.

Just al seu extrem terminal nord es despenja l’aigua de la riera tot formant un petit salt i toll.

Dins de la bauma hi ha dos murs de pedra transversals que la divideixen en tres cambres.

La superfície aixoplugada de la bauma la podem estimar en uns 480 metres quadrats.

Dades:

Ferran Cardona – Josep Cuenca

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)