(1974) Forat C9. Sierra de las Tucas (Osca)

A les festes de Nadal de 1974 aprofitant-se que es trobava el massís nevat i així poder explorar amb un baix cabal d’aigües hipogees

un equip del GEB continuà les exploracions a aquest avenc

Per primera vegada a Escuain es superaren els 600 m de fondària

fins arribar a un sifó al tram de galeries que desprès es denominarien com Velles

Aquestes fotografies en b/n les realitzà el company Josep Mension