PONT FORADAT (el Bruc, Anoia)

El pont Foradat de Roques Blanques o de Vilaclara és una formació natural de conglomerat carbonatat, tipus pinyolenc, que s’utilitza per travessar el lloc de la riera on s’ha format.

Situació

Coordenades UTM (ETRS89), 395315, 4604928, 599 m.

Terme municipal, el Bruc (Anoia)

Agafarem l’autovia A-2 just abans de l’entrada del túnel del Bruc entre els km 566 i el km567, trobarem el restaurant i benzinera de Queralt, aquí deixarem el cotxe, just al costat de l’aparcament.

Per la part de darrera surt una pista que seguirem fins la primera desviació, nosaltres continuarem per la de la dreta i a uns 2km aproximadament, al llit d’un torrent trobarem el pont Foradat.

Descripció


Es tracta d’un fenomen natural produït per l’erosió diferencial que ha deixat al descobert aquest material conglomerat dur, pinyolenc, per sobre de la riera que ara el travessa.

 

El pont té una passera natural amb unes dimensions de 16m de llargada, 5m d’alt per sobre de la riera i 6m de fondo.

Dades

Mateo Pérez, Ana Ruiz, Francesc X Samarra, Josep Cuenca.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)