Nou curs de topografia

Ja tenim les noves dates del curs de topografia.


I aqui teniu el programa del curs:

Curs d’iniciació a la topografia abril 2014

Preu socis: 40,00 €           Preu no socis: 50,00 €
Pràctiques: Mines Can Palomeres de Malgrat de Mar
Tractament digital: AURIGA, COMPASS i INKSCAPE
Demostració funcionament: DistoX2
Durada: 5 i 6 d’abril 2014.

Amb la inscripció es faciliten els programes i els manuals (digitals) d’Auriga i Compass  i el programa de Inkscape.
L’alumne ha de portar equip de progresió vertical,  casc i iluminació.
Es recomana que s’estudii el manual de conceptes bàsics abans de venir a clase.  Els manuals es podem descarregar a la nostra pàgina  www.geb.cat
Es recomana portar equip de topografia i PDA, si no en tingués, se li assignarà un equip.

Programa.

Dia 05-04-14. Malgrat de Mar. Local GEM
8:30 Teoria. Powerpoint.
– Conceptes bàsics. Estacions topogràfiques, la poligonal, el croquis,…
– Material necesari. Bruixola, clino i cinta mètrica.
– Consciència dels errors i la precisió dels instruments.
– Captura digital: DistoX2 (topografia sense paper)
9:30 Desmostració presa de dades a les mines. (forma tradicional i amb el DistoX2)
10:00 Pràctiques. Presa de dades a les Mines Can Palomeres.
Els monitors rotaran pels grups supervisant la metodologia de treball i la correcta utilització dels instruments.
– Els alumnes es dividiran en grups de 2 persones per la presa de dades.
– Cada grup disposarà d’un equip de topografia. (clino, bruixola i cintra mètrica)
– Cada grup topografiarà un sector concret assignat pels monitors.
– Cada alumne ha topografiar un mínim de 100 m. de galeries, ha de dirigir el grup, fer el croquis, agafar les dades amb els struments i posicionar les estacions topogràfiques.
Estacions de enllaç = 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 i 6.0
Numeració estacions. grup 1 = A1, A2, A3, … Grup 2 = B1, B2, B3,…
14:00 Parada per dinar. Es dinarà a les mines, el dinar a càrrec de l’alumne.
15:00 Continua la presa de dades.
20:00 Final de la pràctica.

Dia 06-04-14. Barcelona. C/ Galileo, 64
8:30 Teoria. AURIGA.
Introducció de dades amb Auriga a la PDA. Metologia de treball (captura+Auriga+Compass)
Videos sobre Auriga. Introducció de dades, radiants, bucles,…
9:30 Pràctica. Introducció de les dades de camp al simulador Auriga.
S’exportarà l’arxiu *.pdb a la targeta de la PDA.
11:30 Parada pel café.
12:00 Comunicació entre PDA.
L’objectiu és fomentar el treball en equip al fer una topografia.
Es fusionaran les poligonals de tots els grups en una sola. (transmitir i el nom de la cavitat el mateix.)
Exportar la fusió a GPX, KML, SVG i DXF.
13:00 Teoria. COMPASS.
Powerpoint.
Georeferenciar una cavitat.
Visualitzar poligonal d’una cavitat i d’una xarxa (les mines i escuain)
Visualització del volum (mines).
Visualització del *.kml al Google Earth  (escuain)
14:00 Parada per dinar.
16:00 Teoria. Inkscape
16:30 Pràctica. INKSCAPE.
Dibuix vectorial per capes.
18:00 Clausura.