MINA DEL COMÚ A CA L’ENDAL (Badalona)

Visita a la mina d’aigua de ca l’Andal amb membres de la UPC de Catalunya.

El dimecres, 28-10-20,vaig acompanyar a l’entrada que la mina del Comú té als horts de ca l’Andal, a Maribel Roselló i Clàudia Sanmartí, professores d’Història de l’Arquitectura de la UPC. A la masia hi havia una bona colla d’estudiants d’arquitectura estudiant l’estructura de l’edifici amb una altre professor d’estructures.

Un cop a la mina vam poder observar, que efectivament li han posat un barri metàl·lic, però la Portella vella sense pollegueres i la brutícia i les filtracions d’aigües fecals continua tal i com vam denunciar fa tres anys!

Les vaig explicar una mica l’historia de la mina, la seva tècnica constructiva, la llargària, el cabal d’aigua que tenia (més de 225.000 litres/dia), el sistema de mesures de volum en plomes d’aigua (92 litres/hora), els 26 propietaris. Bé, i parlant de tot una mica, les vaig portar al repartidor principal d’aigua de la mina del carrer Lladó del Dalt la Vila, i les vaig engrescar a fer, elles o els mateixos alumnes un treball monogràfic sobre la mina, etc.

Dades

Francesc Alfambra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)