Les Tunes. Tavertet (Osona). Una cova sota les aigües de Sau

Coordenades:   X = 446605     Y = 4649288    Z = 375

Recorregut:  324 m

Localització:

Actualment la cova es troba sota les aigües del pantà de Sau, a poca distància de la llera (submergida) del riu Ter, riba esquerra, entre les rieres del Villaret i de les Valls.

Per anar-hi, del poble de l’Esquirol prendrem la carretera de Tavertet i en arribar a l’alçada de can Codina la deixarem i seguirem per una pista asfaltada que surt per la dreta direcció a Sant Bartomeu Sesgorgues, bonica església romànico-bàrroca que deixarem a la nostra dreta i continuarem  fins a que l’asfalt s’acaba just en arribar a l’entrada de la masia del Villaret de Dalt. Aquí surt una pista descendent en no gaire bon estat que seguirem cosa de dos quilòmetres direcció sud fins que ens deixa a curta distància de l’embassament.

L’embassament de Sau

Per a millor comprensió del que seguirà, cal conèixer algunes dades de l’embassament de Sau, que tot seguit detallo.

L’embassament va ser inaugurat per Francisco Franco l’any 1962, però no va ser fins el 1964 quan es va emplenar. En conseqüència, va ser aquest any quan les Tunes varen quedar submergides.

La presa està cimentada sobre el riu Ter a la seva cota 343, essent 427 la cota de coronació de la presa, per la qual cosa te una alçada de 83 m.

La cota del nivell màxim normal de l’aigua embassada (cota NMN) es de 422, 2 m.

L’embassament te una part ampla i una llarga cua meandriforme que es perllonga durant molts quilòmetres. Le cova es troba a la cua, a cosa d’un parell de quilòmetres del seu inici.

A la part ampla es troba, submergit, el poble de Sant Romà de Sau. Amb l’embassament ple, amb prou feines arriba a emergir la punta del campanar de l’església del poble, però a mesura que l’embassament es va buidant arriba a emergir tota ella com també les restes de les cases properes.

L’embassament ha sofert alguns episodis de molta sequera que ha fet davallar molt el seu nivell. Un d’aquests episodis correspon al present any, 2022, i cal retrocedir a 1989 per a trobar una baixada de nivell que la superi.

Història

Totes les dades conegudes de les Tunes, així com la seva topografia, les devem a N. Llopis Lladó i a E. Boixadera, que exploraren la cavitat anys abans de que la presa de Sau fos construïda. El resultat dels seus estudis fou publicat a Speleon, tom-III-1, de l’any 1953, en un extens i detallat article de 21 pàgines titulat “Les Tunes”. fenómenos cársticos en los maciños eocenos del Valle de Ter (prov. de Barcelona).

Remetem a la lectura d’aquest exhaustiu treball que, a més a més d’estudiar la cavitat, aborda interessants estudis de caràcter geològic i hidrogeològic i dels quals tenim intenció de fer un nou article en un futur.

Des de llavors, i havent quedat la cavitat submergida en l’any 1964, ningú no hi ha pogut accedir. Desconeixem, en conseqüència, l’estat en què es pugui trobar la cova després de tants anys sota l’aigua i a una cota susceptible de ser curullada total o parcialment pels sediments del fons de l’embassament.

Breu descripció

Es tracta d’una cova relativament important pel seu recorregut, 324 m.

Te dues boques separades per uns 30 m, amb un desnivell entre elles de 5 m.

Cada una de les boques dóna pas a un nivell d’exploració que es comuniquen interiorment.

La boca inferior, la més gran, te forma el·líptica irregular de 1,6 m d’alçada  per 0,8 m d’amplada. La boca superior, al peu d’un cinglet, fa 1 m d’amplada per 0,6 m d’alçada. En general, les galeries son molt horitzontals i més aviat estretes, mostrant formes d’erosió en conducte forçat. Les  galeries principals es troben estructurades a un sistema de diàclasis N15E que resulta molt visible a l’exterior.

Una mica més avall de la boca inferior, gairebé al nivell del Ter, hi havia la surgència activa.

Les nostres indagacions

L’any 1989, aprofitant una gran davallada del nivell de l’aigua a l’embassament com a conseqüència la sequera, Josep Viver i Ferran Cardona prospectaren la zona en un intent fallit de localitzar la cavitat. Va ser una prospecció a cegues, ja que no varem tenir en compte molts detalls de localització que figuren al treball de N. Llopis Lladó i E. Boixadera.

Arribats a 2022, any de sequera, el dia 23 d’octubre torno de nou a l’indret tot coneixent que l’embassament està al 19% de la seva capacitat i l’església de Sau totalment emergida. La cota del nivell de l’aigua mesurada amb GPS em dóna 390 m, es a dir, 32 m per sota del nivell màxim de l’embassament que, com hem vist, te la cota NMN a 422,2 m.

Llopis i Boixadera situen la cova sobre la cota dels 400 m, però està clar que va ser una estimació basada en els mapes poc precisos de l’època de que disposaven, per la qual cosa la no resulta gens fiable. Ambdós autors, però, donen una dada molt més important, i és que la boca inferior es troba tan sols a 3 m per sobre del nivell del Ter, i la superior a 8 m. Es a dir, la cova es troba molt a tocar del riu. No he pogut esbrinar a quina cota circulava el riu en passar pel davant de les Tunes, però està clar que la cavitat està uns quants metres per sota de la cota 400 que donen els autors i fins i tot de la cota 390 en què jo em vaig trobar el nivell de l’aigua a la meva visita.

Efectivament, quan vaig arribar a l’indret, i malgrat el gran descens del nivell de l’embassament, vaig veure que encara havia bastant de pantà per sota de la cota de l’aigua, per la qual cosa vaig arribar a la conclusió que caldria esperar una davallada de nivell encara més important per a poder accedir a les Tunes. Amb tot, vaig fer diferents observacions per a poder situar sobre el mapa el punt més probable on s’obre la cova, com també diverses observacions a un cinglet calcari habitualment sota les aigües però ara emergit i en el que podem observar nombrosos conductes càrstics embrionaris. Hi trobareu diferents comentaris a les fotos que acompanyo.

Basant-me en les descripcions dels autors esmentats, a l’orientació del vessant on s’obre la cavitat i a la fotografia aèria de abans de la construcció de l’embassament (fotografies amb una resolució molt baixa, però) he gosat situar la cavitat sobre el mapa donant unes coordenades que no crec que s’apartin gaire de les reals o, si més no, això espero. La cova ha d’estar sota un petit cinglet que en el moment de la meva visita es troba tot ell sota l’aigua.

Resumint, caldrà esperar a que el nivell de l’embassament estigui uns quants metres més avall del nivell actual (23-10-2022) per a poder accedir a les Tunes o el que quedi de elles.

Dades:

Ferran Cardona