Les cavitats dels Desertors (Segona part): Cova Petita dels Desertors, Avenc dels Desertors, Balma dels Desertors

Aquest és el segon de dos articles dedicats a les cavitats dels Desertors. Donem a conèixer les dues cavitats que es troben al costat de la cova dels Desertors, tractada en la primera part, i a més a més afegim la balma, que es troba més apartada.

Cova Petita dels Desertors

Coordenades UTM-ETRS89:  0408445 – 4673409 – 1348

Recorregut:  7 m

Situació

Situada a 6 m de la cova dels Desertors, al final del replà que els desertors arranjaren per a fer l’indret més habitable. Per al detall de com accedir-hi, us remetem a l’article anterior, on es donava a conèixer l’itinerari a seguir per a arribar a la cova dels Desertors.

Descripció

La boca és vertical, de 1,5 m d’alçada per uns 0,5 m d’amplada. Dóna pas immediatament a un petit espai arrodonit on podem romandre de peu. Tot seguit, el sostre baixa de sobte i s’inicia una gatera de 5 m que va minvant de dimensions progressivament. Al final, sembla que la gatera gira a la dreta. Nosaltres no hi hem arribat per a veure si encara continua, però qualsevol espeleòleg una mica més prim que nosaltres podria arribar sense problemes. Recorregut total, 7 m.

Avenc dels Desertors

Coordenades UTM-ETRS89:  0408443 – 4673404 – 1344

Fondària:  5 m.

Recorregut: 11 m.

Situació

A uns 10 m de la cova dels Desertors cap el SW, per sota d’ella.

Història

Tot i la seva proximitat a la cova dels Desertors, queda una mica amagada. No figura en cap mapa i no existeix cap referència espeleològica.

Descripció

La petita boca es troba en un pendent, té forma el·líptica de 60×50 cm. Dóna pas a un pou de 2,5 m que es pot davallar desgrimpant, però en cas d’haver plogut rellisca molt i no està de més posar una petita corda. De la base del pou la galeria continua en rampa fins esdevenir impracticable ja que s’estreny l’amplada. Abans, però, podem fer una grimpada per un pas estret accedint a un petit replà entre formacions, lloc on s’inicia una galeria descendent que finalitza als pocs metres. Tot aquest darrer tram està molt concrecionat.

Balma dels Desertors

Coordenades UTM-ETRS89:  0408517 – 467396 – 1352

Situació

A uns 75 m a llevant de la cova dels Desertors, però l’accés no és possible des de la cova. Per anar-hi, seguirem l’itinerari descrit per anar a la cova dels Desertors, però en comptes d’entrar a la capçalera de la canal continuarem muntanya avall, baixarem per un pendent molt pronunciat i trobarem la balma a la nostra dreta, al peu d’una petita paret.

Història

Varem trobar la balma casualment en el decurs d’un dels intents de localitzar la cova dels Desertors.

Descripció

L’amplada de la boca és de 4 m i la fondària d’altres 4 m. La planta té forma triangular i el terra és relativament pla, cosa que contrasta amb l’entorn on es troba, entre estimballs i pendents pronunciats.

DadesFerran Cardona – Josep Cuenca

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)

Post anterior,

Les cavitats dels Desertors (Primera part) La cova dels Desertors (La Nou de Berguedà)