Les cavitats de Santa Cecília de Montserrat (Primera part): Descripció de les cavitats

Aquest és el primer de dos articles dedicats a cinc cavitats properes situades a Santa Cecília de Montserrat. Aquesta primera part es limita a fer la seva descripció, en la segona part abordarem d’altres aspectes, com els geològics, els històrics i els de discussió toponímica.

Les cavitats de Santa Cecília

Terme municipal de Marganell (Bages)

Coordenades:  0401220 – 4607400 – 606

Les coves de Santa Cecília són “conegudes de temps immemorials”, segons posa als diferents catàlegs espeleològics de Catalunya. Fins ara han estat descrites dues cavitats: la cova Gran i la cova Petita, però com veurem en aquest article i en el següent la cosa és molt més complexa.

Nosaltres fem la descripció de cinc cavitats:

  • Tres coves (Cova Gran, Cova Petita i Cova Petitona)

  • Un avenc (Avenc de Santa Cecília)

  • Una balma (Balma de Santa Cecília)

Totes les cavitats es troben estructurades dins d’un caos de blocs enormes.

Localització

Santa Cecília és un monestir situat a la cara nord de la muntanya de Montserrat, a tocar de la carretera que del Monestir porta al coll de Can Massana. Les coves es troben a ponent del monestir, a la dreta del torrent que per causa d’elles es diu torrent de les Coves.

Del monestir surt un camí ample que porta a Can Martorell. El seguirem cosa de 10 minuts per a deixar-lo en un marcat revolt a l’esquerra, d’on surt un camí. Just al seu inici, neix a la banda dreta un corriol menys fressat que ens ha de portar a la llera del torrent de les Coves. Una vegada arribats, el davallarem uns pocs metres per abandonar-lo tot seguit per la dreta, arribarem a un petit pla en el bosc i per darrera d’un bloc assolirem una petita canaleta descendent que ens conduirà a les boques.

La cova Gran

Recorregut: 47 m

Per ampliar les imatges cliqueu a sobre

La boca es força gran, d’aspecte triangular i de uns 8 m d’amplada. Forma un vestíbul relativament planer i còmode que es va estrenyent per a continuar per una galeria recta amb la paret-sostre inclinada 45 graus. La galeria finalitza en una acumulació de blocs, entre els quals es veu la llum de l’exterior per un estret forat on només podria passar la mà. Poc abans de finalitzar, podem pujar per la paret de l’esquerra i assolir a una petita cambra lateral on també hi ha un forat impracticable a l’exterior.

Del cantó dret del vestíbul d’entrada neix una gatera de 6 m que comunica directament amb la balma de Santa Cecília, per la qual cosa aquesta forma part de la cavitat i, de fet, constitueix una segona boca.

La cova Petita

Recorregut: 19 m

Forma una galeria recta de 16 m de longitud per una amplada promig de 4,5 m. La paret-sostre de la dreta està inclinada uns 40 graus. El terra es molt pla, encara que pedregós. Hi podem caminar de peu per gairebé tota la cova. Al final, la galeria s’eixampla lleugerament cap a l’esquerra i el sostre s’eleva fins gairebé els 5 metres. També cap al final hi ha l’inici d’una gatera que es fa totalment impracticable als dos metres, malgrat que una topografia anterior marca una continuació (veure article de la segona part).

La cova Petitona

Recorregut: 7 m

La cova es presenta com una balma de 6 m d’amplada per 4 de fondària màxima. Del cantó dret, al costat d’un bloc, neix una gatera que ens permet endinsar-nos 5 metres més.

L’avenc de Santa Cecília

Recorregut: 45 m   Fondària: 10 m

La boca es troba partida en dos per un bloc. Dóna pas a un seguit de verticals i passos entre blocs que nosaltres varem davallar sense utilitzar material, però en alguns punts no està de més posar alguna corda ja que hi ha alguna desgrimpada una mica compromesa.

La cavitat està ocupada per un caos de blocs que formen com tres nivells sobreposats, amb petites saletes entre els blocs. Hi ha tres gateres que comuniquen amb l’exterior, la darrera ens permet sortir de la cavitat pel punt més baix.

Pel caos de blocs i per la sobreposició de nivells, és una cavitat de difícil representació topogràfica. Nosaltres ens hem limitat a fer un croquis, sense valor topogràfic.

La balma de Santa Cecília

Amplada: 16 m     Fondària: 6 m

La balma està formada per l’extraplom a 45 graus d’una de les cares d’un bloc enorme. El terra es molt pla. Per davant la boca, i a tota la seva llargada, hi ha una acumulació de grans blocs que formen una mena de barrera clàstica que delimita tota la superfície aixoplugada per la balma, formant un espai tancat i arrecerat.

Prop d’un dels extrems de la balma neix una gatera que en 6 m ens situa al vestíbul de la cova Gran, per la qual cosa ambdues cavitats són, de fet, una mateixa cavitat. D’aquesta manera la balma no deixa de ser una segona boca de la cova Gran.

Dades:

Ferran Cardona – Josep Cuenca – Jordi Llorca – Emilia Doña – Ana Ruiz.

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÉS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)