HIPOGEU LA CONRERIA (Tiana, Maresme)

Ressenya d’un hipogeu obert per eclosió, del que desconeixem el seu origen i finalitat.

Situació

Lloc: Coll de Montalegre.

Tm: Tiana (Maresme).

Coordenades: UTM 31N  ETRS89 437731/4593583

Altitud: 304 msnm

Espeleometria: Recorregut: 19 m. Desnivell:     -7 m

Accés

La boca està situada 12 metros per sota de la carretera B-500, uns metros abans d’arribar a la porta d’entrada de la seu del Parc Serralada de Marina (banda mar).

Per sota del pal de fusta de la companyia de la llum núm. 12/ 25840. Enher.

Història

Forat d’obertura cap al 2012, per col·lapse de la capa edàfica.

Posteriorment va caure una cabra a dins del pou, que va ser valentament rescatada per una noia de la Protectora d’Animals de Tiana.

Més tard, tècnics del Parc Serralada de Marina es posen en contacte amb membres del GEB perquè explorin la presumpta mina, procedint el dia 15 de juliol de 2012 a baixar el pou d’accés, fer l’exploració completa i aixecar el plànol topogràfic que aquí presentem.

Si bé, en un principi vam pensar que es tractava d’una mina d’aigua dins de la complexa xarxa d’abastiment que des de l’antic Seminari anava a la Cartoixa de Montalegre (1), repassant antics plànols veiem que el 1789 no consta cap canalització, i al 1946 sí que trobem una canonada de desguàs d’aigües brutes provinent de la Cisterna de la Carbonera del Seminari de La Conreria, passa relativament a prop.

Malgrat tot, aquesta construcció-excavació no s’assembla als típics túnels bancats de mina d’aigua, ni a les canonades i conductes de les clavegueres.

Llavors es tracta d’un hipogeu del qual desconeixem la seva pretèrita funció.

Descripció

 

Un esvoranc de 1,50×1,90 metros dona a un P-3,10.

Després de davallar el pou, a la seva base, un pendent en sauló ens endinsa en una galeria excavada artificialment. Al principi l’amplada és d’1 metre i l’alçada de 0,60 metres, avancem uns 8 metres, el sostre va pujant fins als 2 metres. Aquí, baixa de sobte per deixar un minso espai d’1 metre d’amplada per 0,50 d’alçada. Passada aquesta gatera, trobem altra galeria de 7,70 metres de llargària, 1,30 metres d’amplada i 1,20 metres d’alçada. Aquí finalitza la nostra progressió, ja que el túnel és troba tancat pels aports de sauló. També s’observa un dipòsit de fang al tram final.

Participants

Francesc Alfambra, Francesc Miret, Josep Cuenca

Dades

Enric Porcel.

Bibliografia

(1) PORCEL, E.; ALFAMBRA, F. “Les mines d’aigua de la serralada de Marina” vol. II. G.E. Badalona. 2004.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)