Font d’Estramar. Xavier Méniscus -248 m.

En portada a l’últim número de Spelunca de la Federació Francesa d’Espeleologia i a les planes interiors, de la 8 a la 14, ha aparegut un article de Xavier Méniscus sobre la seva immersió a -248 m a la Font d’Estramar.

Dins del seu interessant article cita els treballs de Jordi Yherla i del que suposem volia dir Grup d’Espeleologia de Badalona.

Ja abans, des d’aquí informarem de la immersió d’en Yherla a -191 m fent equip amb els seus companys procedents de diferents clubs  https://www.geb.cat/?p=1626

06-07-2013

Carles Ramoneda; Carlos Gasió; Carmelo Ojuel; Delfí Roda; Eliseo Belzunce; Estevan Ariel; Jonathan Alcantara; Jordi Yherla; Jose Pulido; Juanjo Gava; Maritxell Cervantes; Xavier Galobart.

28 al 30-7-2013

Carlos Gasió; Dani Arceniega; Eliseo Belzunce; Èric Yherla; Jordi Yherla; Mikel Zabaleta; Jordi Yherla; Joel Borrazás.

Reiterem la nostra felicitació a Méniscus i a tots els companys!