FONT DEL CLOTET (Prats de Lluçanès, Osona)

Situació

Terme municipal, Prats de Lluçanès (Osona)

Coordenades UTM (ETRS89), 417960, 4649389, 629 m.

Sortirem del poble de Prats de Lluçanès, prendrem la carretera BV-4401 direcció Navàs, quan arribem al punt km 18,800 m deixarem el cotxe a la dreta en un eixamplament, agafarem un corriol que surt a l’esquerra de la carretera que baixa paral·lel a un torrent, seguirem uns 50 m i de seguida trobarem la balma sota un saltant de la riera.

Descripció

La balma presenta unes mides de  37 m de llargada, 5 m de fondo i una alçada de 3,20 m.

La font està formada per una estructura moderna d’obra arrebossada i adossada a la balma, dins la qual hi ha el dipòsit que acumula l’aigua que brolla per la font. Al lateral de l’estructura hi hauria de brollar l’aigua, però algun defecte en la canalització provoca que l’aigua es filtri per sota l’estructura. A uns metres de l’estructura, seguint el semicercle que forma la balma que ressegueix el gorg, hi ha diversos punts per on raja l’aigua, creant formacions de formes capritxoses. L’entorn de la font, ocupat pel gorg resseguit per la balma, està format per vegetació diversa, barrejant-se l’ambient de bosc amb el de ribera. https://pratsdellucanes.cat/turisme/senders-locals/font-del-clotet/

Dades

J. Cuenca. FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)