FONT DE LA COVA i COVA DEL PI (Olèrdola, Alt Penedès)

Ressenyes i topografies de dues cavitats a prop del nucli de Viladellops del terme d’Olèrdola

Font de la Cova

Situació

Terme municipal, Olèrdola, Alt Penedès)

Coordenades UTM (ETRS89), 394328, 4573075, 163 m d’alçada

Des del nucli urbà de Viladellops travessarem pel carrer principal fins a la sortida on trobarem la capella de Sant Jordi

aquí el camí es bifurca, hem d’agafar el camí de l’esquerra. Continuarem fins arribar al torrent, aquí n’hi ha un encreuament de camins, continuarem pel camí de la dreta sense creuar el torrent, passarem per sota d’una casa, uns metres més endavant trobarem la font de la Cova a l’esquerra del camí.

Descripció

La balma té unes dimensions màximes de 12m de longitud per 5m de fondo i una alçada de 3m. Al seu interior brolla una petita font que regalima del sostre formant un petit basalt.

Hem d’anar a la guaita, doncs la font es custodiada per un gos, encara que no es tracti del mateix Cèrber, aquest només té un cap, borda molt fort! Però quan va arribar el seu amo se’n va tornar molt afectuós.

Cova del Pi

Situació

Coordenades UTM (ETRS89), 394395, 4573685, 167 m d’alçada

Agafarem el mateix camí que ens porta a la font de la Cova fins a l’encreuament de camins on continuarem pel camí de l’esquerra, sense creuar el torrent, i a uns 400m trobarem a l’esquerra la cova del Pi que és ben visible.

Descripció

La balma té unes dimensions màximes de 8m de llarg per 2m de fondo i una alçada de 2m. D’interès arqueològic. Vegeu, Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.

Text, Josep Cuenca. Fotografies, Francesc X. Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)