Escuain 2014. CiberDiari, núm. 5

Dimarts 5 d’agost de 2014

Avui ha millorat el temps. Hem continuat fent prospecció, revisant cavitats, fent topografies  i tasques de desobstucció.

Els cinc equips d’espeleòlegs continuen dins del sistema Badalona.

Des d’aquestes muntanyes enviem el nostre recolzament i ànims al nostre amic Jordi Yherla i a la seva família. Força Jordi!

M. Alen