Escuain 2013. CiberDiari, núm. 3

Avui, diumenge, han sortit del C-13 els companys que van entrar junts amb l’equip d’exploració per recolzar-los amb el transport de material.

Dos nous membres més de l’equip d’exploració han entrat a l’avenc.

Han arribat al campament els nostres ben volguts espeleòlegs de Múrcia i de Priego de Còrdova.

La resta de l’equip han format tres grups, un ha anat a la zona del C-5, altre a la zona del C-24 i els altres a fer prospecció

Corresponsal,

M. Alen