DIEGO FERRER, ENTREVISTA 1980 (Jordi Lloret, 2017)

ENTREVISTA INÈDITA A DIEGO FERRER (1980)

Monogràfics SARAWAK, núm. 11, 26pp. (2017)

Autor, Jordi LLORET

En recent hem patit la sobtada perduda d’en Jordi Lloret i Prieto, aquest extraordinari i excel·lent documentalista espeleològic ens torna a sorprendre gratament amb la publicació d’una entrevista que li va fer a en Diego Ferrer (1954-1991) fa 37 anys!

Aquesta publicació ocupa tot un número monogràfic editat per SARAWAK Exploracions Geografia. Encara que a priori pugui semblar l’entrevista molt retrospectiva, es tracta d’un testimoniatge particular que ens situa en els temps i les circumstàncies d’una etapa important de l’espeleologia catalana, on l’entrevistat ens dóna la seva visió i explica el seu concepte d’espeleologia.

És molt d’agraïr que l’equip de SARAWAK així reprès, tant ràpidament, l’edició de les seves publicacions. Potser aquest és un dels millors homenatges que si li poden fer a la memòria d’en Jordi.

Ànims i endavant SARAWAK!