Coves i avencs del coll de l’Ordal

Presentem els resultats d’uns treballs de catalogació realitzats a prop del coll de la Creu d’Ordal, on es donen les dades de cavitats inèdites i també s’actualitzaren les dades de la cova del Morrut i dels avencs Morrut, i Nou.

Enric Porcel i Caro

Grup d’Espeleologia de Badalona

 

COVETA DE LA CUNETA núm 1

Tm: Vallirana (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406319-4582674 31N UTM ED50
Altitud: 478 msnm
Espeleometria: Recorregut: 6 m
Desnivell: -2 m

Accés

Ben visible des del tram nou de la carretera N-340 al seu pas pel coll d’Ordal. L’aproximació la farem per un carrer de la urbanització El Lladoner que ens acosta a prop d’una estació meteorològica que hi ha al costat de la mencionada carretera, aquí deixarem l’automòbil per continuar a peu per la cuneta de la carretera. Passats uns 100 metres, ja trobem la petita boca de la cavitat núm 1, uns metres més enllà hi trobem la núm 2 i després la núm 3.

Descripció

Cavitats obertes per la construcció de la carretera. La boca de 0,90×0,50 metres dóna a un ressalt de -1 m que ens situa en una petita sala de 2×2 metres amb una alçada de 1,50 metres. Sota del ressalt d’entrada hi ha un petit passadís, sense continuació, de 1,50 metres de recorregut. En aquest punt assolim un desnivell de -2 metres.

COVETA DE LA CUNETA núm 2

Tm: Vallirana (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406289-4582669 31N UTM ED50
Altitud: 478 msnm
Espeleometria: Recorregut: 4,50 m
Desnivell: -2,50 m

Accés

Al costat de la núm 1

Descripció

Una boca de 1,90 per 0,60 parcialment coberta de blocs dóna pas a una saleta de 1,60×1,50 metres amb una petita concavitat a l’esquerra de 1 metre. El terra està tapat per blocs, però trobem dos pouets entre els blocs, un de -2,5 m i altre de -0,90 m ambdós força estrets, on l’exploració podria continuar fent una forta desobstrucció.

COVETA DE LA CUNETA núm 3

Tm: Vallirana (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406269-4582666 31N UTM ED50
Altitud: 478 msnm
Espeleometria: Recorregut: 10 m
Desnivell: -4 m

Accés

Al costat de la núm 2

Descripció

La boca de 0,78×0,44 m oberta per desobstrucció (sembla que els que van fer la carretera nova la van tapar més tard) ens situa a una saleta d’exigües dimensions. Trobem dues obertures separades per una columna, que donen a un ressalt de -1,80 m que ens diposita en una galeria que es bifurca per acabar totes dues branques 2 metres més enllà. Aquestes galeries tenen una amplada d’uns 30 cm anant-se tancant progressivament fins a finalitzar.
Aquí ens trobem restes d’una moto Honda (seient i carcassa).

COVETA PENJADA Núm 4

Tm: Vallirana (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 0406274-4582700 31N UTM ED50
Altitud: 488 msnm
Espeleometria: Recorregut: 11 m
Desnivell: 5(+1/-4) m

Accés

Situada just en front de les ja mencionades, a l’ altre costat de la carretera. Per a accedir haurem de anar per la carretera vella fins la creu d’Ordal (creu de terme de tres municipis). Des d’ací, i per una pista que passa per un repetidor de telefonia anirem al penya-segat. Haurem d’instal•lar una corda per a efectuar un curt ràpel d’uns 4 metres per a arribar a la boca de la cavitat.

Descripció

Una estreta boca de 1,22×0,33 metres, situada en una fissura fàcilment visible des de l’exterior, ens aboca a un ressalt de -1,80 metres. Ens trobem a una estreta diàclasi amb alguns recobriments litogènics. Aquesta galeria finalitza als 3,50 metres, és inclinada seguint el estrat, té 0,40 cm d’amplada anant disminuint fins als 0,20 cm. L’alçada es de 2,70 metres.
Just el lloc on en baixat el ressalt trobem un pou per on continua la cavitat 2 metres més (mesurat amb el distanciòmetre), encara que tirant pedres ens indica més fondària. Malauradament, i degut a la caiguda de pedres, aquest forat es tant petit (0,40×0,17 m) que impideix el pas de l’explorador. Aquí seria necessària una forta desobstrucció.
També es van observar a aquesta cavitat algunes restes òssies.

Participants

A la exploració de les covetes de la cuneta núm 1 i 2: Josep Antoni Pastor, Enric Lleopart, Enric Porcel, Julià González i Josep Lluís Moldes.
A la coveta de la cuneta núm 3 i cova Penjada: Josep Lluís Moldes, Josep Pitarque i Enric Porcel.

 

COVETA DE LA CUNETA Núm 5

Tm: Vallirana (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406113-4582711 31N UTM ED50
Altitud: 484 msnm
Espeleometria: Recorregut: 11 m
Desnivell: 6(+2/-4)m

Accés

Des de la creu d’Ordal continuarem per la carretera direcció a la carretera nova, i passat uns blocs de formigó que barren el pas, continuarem i agafarem un camí que surt a la esquerra just quan la carretera fa una corba a la dreta. Arribarem al talús i anirem cap a l’esquerra fins la cuneta de la carretera. Des d’aquí caminarem per la cuneta direcció Ordal i a poc veurem tres forats, passarem per sota de la xarxa metàl•lica prop d’una coveta que hi ha a peu de cuneta, coveta no catalogable ja que únicament tè 1 metre de recorregut. Des d’aquí i amb molta cura de no tocar la xarxa degut al despreniment de rocs, pujarem en diagonal a la dreta fins la Coveta núm 5.

Descripció

Per un estret forat passem a una sala plena de blocs posats per la constructora de la carretera. A la dreta hi ha una galeria que fineix als dos metres.
La sala es de uns 3×3 metres, al sostre observem una segona boca que cau també sota de la xarxa. L’alçada de la sala és d’uns 3 metres. Després d’un ressalt de 1,40 metres trobem un pou adossat a la paret d’uns 2,80 m. No aconsellem entrar, ja que els blocs estan molt precaris i és perillós. La paret de enfront està recoberta de calcificacions (bròquil).

Participants

Enric Porcel i Josep Lluís Moldes.

COVA DEL MORRUT

Tm: Cervelló (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406303-4582748 31N UTM ED50
Altitud: 488 msnm
Espeleometria: Recorregut: 25 m
Desnivell: 3(-2/+1) m

Accés

Cavitat situada al costat de la carretera antiga, actualment es pot accedir des de la benzinera del Lledoner prenent les indicacions de “Pedreres” i agafant la de l’esquerra que es dirigeix a la “Pedrera del Telègraf”. Fàcilment visible i localitzable al talús de l’esquerra uns 40 metres abans d’arribar al coll de la creu d’Ordal.

Descripció

Desprès de passar pel mig d’un esbarzer una boca de 1×1,40 m dóna pas a una saleta, tant la cuneta on esta l’esbarzer com aquesta primera sala estan plens de pols del camions de les pedreres. Aquesta saleta comunica amb una galeria, on a la nostra esquerra trobem un pouet de -1,70 m. A la dreta trobem una galeria que fineix uns 8 metres més endavant. A part d’unes petites derivacions sense continuïtat, existeix una xemeneia penetrable uns pocs metres, que dóna a l’exterior per un petit forat.
La cavitat té alguns recobriments litogènics. I pot ser que hagi sigut descoberta a l’obrir la carretera antiga.

Participants: E. Porcel, J. Ll. Moldes

 

COVA PETITA DEL MORRUT

Tm: Cervelló (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406300-4582754 31N UTM ED50
Altitud: 488 msnm
Espeleometria: Recorregut: 9 m
Desnivell: +2 m
Accés

Cova situada a 6 metres més endavant de la cova del Morrut, també a la cuneta.

Descripció

La boca de 3 metres d’amplada per 1,50 metres d’alçada es divideix en dos, la de la dreta es la més assequible degut també als esbarzers i matolls que dificulten l’entrada.
Per un pas estret de 0,80×0,80 metres accedim a una galeria de sostre baix (0,60 m), seguint aquesta galeria cap a la dreta ascendirem 1m i superant un ressalt de 0,40 m hi ha una saleta terminal de minses dimensions (2×0,70 m).
Si anem cap a la esquerra sortirem per la boca inferior situada tres metres més enllà.

AVENC DEL MORRUT

Tm : Cervelló (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406327-4582817 31N UTM ED50
Altitud: 480 msnm
Espeleometria: Recorregut: 13 m
Desnivell: -2,60 m

Accés
Al torrent que hi ha sota la cova del Morrut a uns vint metres d’aquesta. Malgrat que la boca es troba més a prop de la cova esmentada, l’ itinerari recomanat seria partint de l’Avenc Nou, ja que es troba en un lloc boscós i embardissat.
Des de l’Avenc Nou aniríem uns 50 metres direcció NW, i trobarem fàcilment l’avenc del Morrut degut a les seves dimensions.

Descripció

Ens trobem amb una dolina de 8×10 metres que actua com a engolidor de les aigües del torrent.
A la part inferior d’aquesta dolina hi trobem dues petites galeries.
La de l’esquerra és ascendent i amb uns 5 metres de recorregut. A un metre de l’entrada té una comunicació a la dreta amb l’altre galeria.
La de la dreta té una boca de 0,60×0,43 metres, que ens obliga a reptar. No més entrar a l’esquerra hi ha la comunicació que hem esmentat abans. La galeria es descendent i amb el terra ple de graves finalitzant uns tres metres més enllà assolint la màxima fondària: -2,60 m. Als dos metres de l’entrada trobem una xemeneia de uns 2 metres d’alçada.

Comentari

Si bé és força evident de que aquesta cavitat no es un avenc sinó una cova, hem respectat la denominació d’avenc que li van donar els seus primers exploradors.

AVENC NOU

Tm: Cervelló (Baix Llobregat)

Situació

Lloc: Coll de la Creu d’Ordal
Coordenades: 406370-4582816 31N UTM ED50
Altitud: 473 msnm
Espeleometria: Recorregut: 50 m
Desnivell: -25 m

Accés

A la banda dreta de la carretera antiga a uns 50 metres abans de la Cova del Morrut (veure accés a la Cova del Morrut), de fàcil localització degut a la seva amplia dolina.

Descripció

Baixarem un embut de uns 7×5 metres fins a trobar la boca de l’avenc al seu fons. La boca de 0,60×0,70 m, excavada artificialment en forma de porta, ens porta a un pou de -13,60 metres. Als seus primers dos metres observem una obra de pedra seca feta per facilitar l’extracció de sal de llop, davallant a mitja paret observem aquestes cristal•litzacions. També hi ha una rampa ascendent d’uns cinc metres que fineix sense continuïtat.
Ja a la base del pou, ens trobem a una sala de 5 de llarg per 2 metres d’amplada, al seu final un corredor baixa fent un sobtat gir a la dreta, a un altre saleta de 6 metres de llargada per 1,20 d’amplada. A la part esquerra trobem una petita galeria descendent on s’acaba la cavitat a -25 metres de fondària.

Participants

Enric Porcel, Enric Lleopart, Josep Antoni Pastor i Josep Lluís Moldes.

 

AVENC DEL BOSC DEL MOLÍ DE CALÇ

T.m.: Subirats (Alt Penedès)

Situació

Lloc: Bosc del Molí de Calç
Coordenades: 405314-4583014 UTM 31T ED50
Altitud: 479 msnm

Espeleometria: Recorregut: 8,50 m
Desnivell: -6 m

Accés

Cavitat de fácil localització degut a la seva amplia boca.
Agafarem la carretera N-340 i partint del poble d’Ordal direcció al coll de la Creu d’Ordal i entre els kilòmetres 1227 i 1228 poc abans d’un pont surt una pista tancada que va a una pedrera. Aquí al costat de la carretera deixarem l’automòbil i continuarem a peu.
L’avenc es troba situat al coster de la zona anomenada bosc del Molí de Calç, prop d’on hi ha un encreuament de línies de transport de Molt Alta Tensió (220 kV).
Pujarem direcció a la primera torreta elèctrica de Red Electrica Española, avançant per la franja desforestada de sota de les línies d’AT, i a uns 100 metres abans d’arribar a la torre ja veurem la boca de l’avenc, boca ben evident ja que te 4×3 metres.
El topònim de bosc evoca temps preterits, ja que actualment hi ha pocs arbres, sent la vegetació predominant bardisses pròpies de sòl calcari.

Descripció

Com hem citat abans la cavitat té una amplia boca, de 4×3 metres, no presentava cap indici d’haver estat davallada anteriorment, per la qual cosa vam col•locar un spit per poder baixar el pouet de -4,50 metres per sobra d’un ufanós romaní que creix dins de la trajectòria de la corda. Arribem a una rampa descendent amb terra argilós al principi per anar convertint-se en pedres al final de la mateixa 3,80 metres més enllà. Aquí el desnivell es de -6 metres.
La diàclasi es fa més estreta a baix, ja que tenim una amplada mitjana de 1,10 metres.

Participants

Julià González, Josep Antoni Pastor, Josep Cuenca, Enric Lleopart, Josep Lluís Moldes i Enric Porcel.

COVETA DEL MASET
Sobirats (Alt Penedès)

Tm: Subirats (Alt Penedès)

Situació

Lloc: Muntanya dels Vidrers, El Maset, El Pago
Coordenades: 401118-4582953 31T UTM ED50
Altitud: 320 msnm
Espeleometria: Recorregut: 8 m
Desnivell: -1,50 m

Accés

De fàcil localització, des del Maset, edificació situada a El Pago, terme de Subirats, agafarem un caminet que surt a l’ esquerra d’aquest i marxa direcció Ordal paral•lel a la carretera N-340 i a un nivell superior. A uns 100 metres, al talús de la carretera trobarem aquesta petita cova. Es troba sota la xarxa de protecció, i és fàcilment accessible entrant pel costat d’un pi, lloc on no hi ha xarxa.
Es ben visible des de la carretera.

Descripció

Una boca de 4 metres d’amplada i 0,75 metres d’alçada dóna a una petita i única sala de 7 metres d’amplada i 3 de fons, amb una alçada que oscil•la entre 0,75 i 0,35 metres.

Participants:

Josep Lluís Moldes, Julià González, Enric Lleopart, Josep Antoni Pastor, Josep Cuenca i Enric Porcel.

Fotografies, Josep Pitarque