COVES DE LA CASA FALSA (Figaró-Montmany. Vallès Oriental) 2na. part

Les coves de la Casa Falsa

Figaró-Montmany (Vallès Oriental)

Segona part:

– La cova Falsa de la Casa Falsa

– La cova Inferior de la Casa Falsa

 Aquest article és la continuació de l’anterior, on es va tractar la cova i l’engorjat de la Casa Falsa. Aquí donen a conèixer dues coves en roca tosca.

Els dipòsits de roca tosca

 El torrent de Maries suposa la principal línia de drenatge de les aigües del “Sot Feréstec” on es troba Montmany. El torrent s’origina a partir de la confluència de dos torrents que formen la capçalera del sot: el torrent de la Rovira i el torrent de Cal Pèl-roig. Just abans de confluir, ambdós torrents superen un cingle calcari, per la qual cosa augmenten notablement el seu pendent en aquest indret, fins i tot generant l’engorjat de la Casa Falsa, situat al torrent de la Rovira i que ja vàrem tractar a la primera part.

Coincidint amb la base dels estrats de calcària, trobem a tota la zona de la confluència dels torrents una gran acumulació de roca tosca, signe inequívoc de que en altre temps hi havia importants surgències d’aigua lligades al contacte geològic entre les calcàries i els materials infrajacents de caràcter impermeable.

El pendent del terreny i l’evolució del relleu ha provocat que la massa de roca tosca s’hagi fragmentat, cosa que al paisatge es presenta a manera d’un caos de blocs de roca tosca que fa de mal transitar, especialment al tram final del torrent de Cal Pèl-roig.

I és en aquesta zona de roca tosca on trobem les dues cavitats objecte d’aquest article. La cova Falsa de la Casa Falsa es troba al torrent de Cal Pèl-roig, mentre que la cova Inferior de la Casa Falsa es troba al torrent de la Rovira.

Cova Falsa de la Casa Falsa

Coordenades:   0437235 – 4618361 – 484

Recorregut:  13 m

Desnivell: 12 m  (-8 m, +4 m)

Història

La cova figura als darrers catàlegs espeleològics de Catalunya, tot donant breus referències de la seva situació i descripció. Li assignen un recorregut de 10 m i un desnivell de 7 m.

Situació

Just al marge esquerre del torrent de Cal Pèl-roig, unes desenes de metres abans de la seva confluència amb el torrent de la Rovira, a la part alta d’un caos de blocs de roca tosca. La cova té dues boques, però l’itinerari a seguir per arribar a cadascuna d’elles és ben diferent, ja que exteriorment no es pot anar d’una boca a l’altra si no és utilitzant cordes. L’itinerari més fàcil és el que porta a la boca superior, en forma d’avenc.

Descripció

Es tracta d’una cavitat originada per un gran bloc de roca tosca que ha basculat i ha quedat recolzat a una paret de roca calcària.

La boca superior es presenta a manera d’avenc. De fet, la cavitat gairebé té més d’avenc que de cova. Dóna pas a un pou de 7 m, no del tot vertical. A la seva base podem caminar uns 7 m abans de sortir per la boca inferior. En aquest tram, tenim a l’esquerra la roca mare calcària i a la dreta el bloc de roca tosca, en el que podem observar les concrecions i les petites cavernacions característiques d’aquesta litologia.

La boca superior és de bones mides, amb un llavi superior que es troba 4 metres per damunt del llavi inferior i cota “0” de la cavitat.

El torrent passa a tocar de la boca superior, de manera que en estiatge l’aigua passa de llarg, però en les avingudes l’aigua penetra per la boca i recorre tota la cavitat.

Cova Inferior de la Casa Falsa

Coordenades:   0437254 – 4618321 – 470

Recorregut:  6 m

Història

La cova no figura en cap catàleg. Nosaltres, en veure-la, varem pensar que te prou entitat com per a procedir a la seva catalogació malgrat ser petita. El nom de “Inferior” fa referència a que es troba a una cota inferior al lloc on se suposa que hauria de ser la cova de la Casa Falsa.

Situació

Al cantó esquerre del torrent de la Rovira, just a nivell de la llera, uns 15 m després de la base del segon salt de l’engorjat de la Casa Falsa i just damunt del ressalt entre blocs amb el que finalitza aquest, poc abans de la confluència amb el torrent de Cal Pèl-roig.

Descripció

Petita cavitat de 6 metres de recorregut, planta gairebé triangular i amb el terra ocupat pels còdols del torrent. Es de destacar els bonics concrecionaments i els penjolls que es formen a la roca tosca.

Dades: 

Ferran Cardona – Josep Cuenca – F. Xavier Samarra

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)