COVA DELS VILARS. Os de Balaguer (Noguera)

LA COVA DELS VILARS

Os de Balaguer (La Noguera)

Sinònims: Cova dels Vilasos. Bauma dels Vilans. Cova del Doctor.

Lloc: Barranc dels Vilars. Partida dels Vilans. Darrere el Castell.

Coordenades: ETRS89 31T 309995, 4638147

Altitud: 497 m.

Litologia: Calcàries eocèniques.

Recorregut: 8,33 m.

Desnivell: +2 m.

Accés:

Sortint d’Os de Balaguer anirem per la carretera d’Alberola (camí d’Os a Alberola) per tot seguit desviar-nos a l’esquerra per una pista de terra, apta per turismes, seguint uns indicadors que posa «Cova dels Vilars». Des d’aquí, i a uns 300 m. obviarem un trencall a l’esquerra que porta al riu Farfanya. A altres 300 m. Deixem a la dreta altre desviament que porta a la Granja de Joan Pau.

A altres 300 m. Deixem el camí de les Planas, i a l’esquerra prenem el camí de la Cova dels Vilars uns 2 km. fins una esplanadeta on podem aparcar el cotxe.

Des d’aquí, ja albirem la gran boca de la balma.

Llavors un caminoi ens porta directe a la cova en uns cinc minuts.

Descripció

Petita bauma de gran interès arqueològic, amb un important grup de pintures rupestres.

Té una gran boca d’11 metres d’amplada per 3,30 d’alçada.

De fons té 8,33 metres.

Història

Cavitat coneguda de bell antuvi a la contrada. Les pintures van ser descobertes el 1972 pel veí d’Os de Balaguer Josep M. Borràs i Viu.

Aquestes pintures van ser objecte d’estudi per part de Joan Maluquer de Motes i Nicolau el mateix any 1972 (1). Més tard, el 1973, en Lluís Díez-Coronel i Montull fa una ponència al respecte a un congrés d’Arqueologia a Huelva (2), després de protegir la cavitat amb un reixat.

El 1990 Josep Castell i Camp amb Gemma Hernández i Herrrero publiquen, dins del Corpus de Pintures Rupestres. La Conca del Segre, I. la fitxa corresponent de l’Inventari Arqueològic de Catalunya (3).

Foto: Viquipèdia

El 1998 la cavitat i les seves pintures són declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Dins de l’anomenat Arc rupestre de la Conca Mediterrània. A la documentació presentada trobem un croquis de la cavitat (4).

El 2014 trobem un treball de final de grau, que està dedicat a les pintures de la cova dels Vilars (5).

Bibliografia

(1) 1972. MALUQUER DE MOTES i NICOLAU, Joan. Nuevas pinturas rupestres en Catalunya: la balma dels Vilars en Os de Balaguer, Lérida. Pyrenae, 8. Pàg. 151-158.

(2) 1975. DÍEZ-CORONEL i MONTULL, Lluís. Nuevas pinturas rupestres y su protección en Os de Balaguer (Lérida). XIII Congreso Nacional de Arqueologia: Huelva. 1973.Zaragoza. Pàg. 227-236.

(3) 1990. CASTELL i CAMP, Josep/HERNÁNDEZ i HERRERO, Gemma. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Corpus de Pintures Rupestres. La Conca del Segre, I. Direcció General de Patrimoni Cultural. Servei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

(4) Catalunya. Arco rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica.

(5). 2014. RODRIGUEZ LÓPEZ, Sílvia ´´L’Art rupestre llevantí a Catalunya: la cova dels Vilars´´. Treball de final grau. Facultat de Geografia i història. Universitat de Barcelona.

Pdf a: https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66481.

LA COVETA DELS VILARS

Os de Balaguer (La Noguera)

Lloc: Barranc dels Vilars.

Coordenades: ETRS89 31T 0310011, 4638147.

Altitud: 484 m.

Litologia: Calcàries eocèniques.

Recorregut: 4,20 m.

Desnivell: 3 (+1, -2) m.

Accés:

Seguint la mateixa ruta d’accés que ens porta a la Cova dels Vilars, la cavitat es troba a la vora del camí, uns 50 metres abans d’arribar-hi.

Descripció:

Una petita bauma amb boca d’11,54 metres d’amplada i una alçada de 2 metres.

De 4,21 metres de fons, i en un pla força inclinat que ens dona 3 metres de desnivell.

De parets i sostre ennegrits, al seu fons trobem una minúscula gatera ovalada d’1,80 metres d’amplada i 0,20 metres d’alçada, no practicable, però que continua almenys uns 3 metres més.

Història:

No tenim cap referència d’aquesta cova.

Dades

Enric Porcel, Maria I. Alonso

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)