COVA DELS LLADRES (Ribes de Freser, Ripollès)

Cova dels Lladres

Municipi:  Ribes de Freser (Ripollès)

Coordenades:   X = 433480     Y = 4679275    Z = 1548

Recorregut:  32 m 

Localització

En els contraforts occidentals de la serra de Sant Amand, concretament en el lloc conegut com a canals de Sant Eloi.  A menys d’un quilòmetre al nord de Saltor.

Per anar-hi, nosaltres varem sortir de Bruguera, poble que pertany al municipi de Ribes de Freser. Del barri del Serrat Roig prendrem el camí senyalitzat cap a Saltor. El camí rodeja la serra de Sant Amand per l’oest fins a situar-nos al collet de Saltor (cota 1394 m). A partir d’aquí, el camí es complica, seguirem un corriol direcció nord molt poc fressat, cal estar atents per a no perdre el rastre. El corriol puja fort fins assolir un primer collet i d’aquí continua fins a un segon collet on es troba el pla de Palanques (cota 1555 m). La cavitat és a uns 300 m al NNW del pla en línia recta, però aquest darrer tram l’haurem de fer pel mig d’un bosc en pendent que fa de mal transitar, sense camí, sense referències. Trobarem la cavitat en una de les canals de Sant Eloi, darrera d’un esperó rocallós.

Història:

Revisant la meva llibreta de “cavitats pendents de localitzar” vaig veure que tenia apuntada des de feia uns 15 anys la cova dels Lladres. La única dada que disposava era que el nom de la cova surt retolat al mapa de l’Editorial Alpina “Taga-Serra Cavallera”.

Aprofitant que en les darreres setmanes hem estat catalogant coves per l’entorn (cova de Coma d’Olla, cova d’en Vidabona i cova del Compte Arnau) vaig pensar que era bon moment per anar a buscar-la. I així ho vaig fer.

Desconec el motiu pel qual la cova es diu dels Lladres, però puc donar fe de que es tracta d’una cova molt amagada, difícil d’arribar-hi. Si, a més a més, tenim en compte que es tracta d’una cavitat molt habitable, esdevé un bon amagatall.

Descripció:

La boca de la cova és molt gran, fa 10 x 10 m. Dóna pas a una cambra de 22 m de llargada perfectament il·luminada ateses les mides de la boca. La paret de l’esquerra és molt recta ja que coincideix amb un pla d’estratificació que en aquest indret es troba totalment vertical. La paret de la dreta és la que provoca que l’amplada de cambra es vagi estrenyent. Dels 10 metres inicials passa primer a 7 m i després a 3,5 m. L’alçada de la cambra es manté amb bona mida. El terra de la cambra és molt pla treien els llocs on s’han acumulat blocs. Cavitat molt habitable. Just a l’entrada de la cova hi ha un amuntegament format per les pedres i la terra que han baixat de dalt per la canal.

Al fons de la cambra s’inicia una galeria de 5 m de recorregut en la que cal entrar ajupit. Penjades a la paret del fons de la cambra trobem d’altres galeries d’escàs recorregut.

Dades:

Ferran Cardona

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB)