COVA DEL CABRER, i COVA DEL REIETÓ (l’Argentera. Baix Camp)

Ressenyes de la cova del Cabrer i de la cova del Reietó, coves situades als contraforts de la serra de Pradell.

COVA DEL CABRER

Situació

Terme municipal, l’Argentera (Baix Camp)

Coordenades UTM (ETRS89), 323067, 4556012, 535 m.

Des del poble de l’Argentera agafarem la pista que puja pel barranc de l’Argentera fins a Los Estrets,

aquí deixarem el cotxe i continuarem pel camí real que puja al portell del Peiró, nosaltres el seguirem per un espai d’uns 500m i trobarem la cova del Cabrer que es ben visible al costat del camí.

Descripció

La cova del Cabrer té 10m d’amplada per 3m fondo i 1,50 m. d’alçada. Presenta les restes d’un mur transversal de pedra seca.

A los Estrets es troba aquest antic grafit, INCAUTAT PEL COMITÉ ANTIFAIXISTA DE ARGENTERA (sic), del que no podem afegir cap detall més.

COVA DEL REIETÓ

Situació

Terme municipal, l’Argentera (Baix Camp)

Coordenades UTM (ETRS89), 323411, 4555891, 540 m.

Tornarem pels nostres passos fins Los Estrets, des d’aquí agafarem un corriol a l’esquerra. remuntant en direcció Sud pujarem fins a un turonet nomenat Muntxelló, als primers contraforts de roques trobarem la cova del Reietó al peu d’una cinglera.

Descripció

La cova té 11m d’amplada per 4m de fondo amb una alçada màxima de 8m. En el sector oriental s’obre una galeria de 6m de longitud per 1m d’alçada i 60cm d’amplada, aquesta galeria va minvant fins a fer-se impracticable.

Es tracta de les restes d’un antic conducte càrstic que ha quedat desmantellat pel retrocés de la cinglera i per l’erosió epigea.

La galeria lateral presenta la morfologia d’una antiga circulació freàtica.

Dades

Francesc X Samarra, Josep Cuenca.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)