COVA DE S’AVELLANA (Les Masies de Roda, Osona)

Cova de s’Avellana

Municipi:  Les Masies de Roda  (Osona)

Coordenades:   X = 444298     Y = 4646710    Z = 528

Recorregut:  12 m

Localització:

A uns 200 m a l’oest de les runes del castell de s’Avellana, situat en un petit promontori a la riba dreta del Ter, en el que ara és la cua del pantà de Sau. A cosa de 400 m al NE del Mas Salou. Per anar-hi, el millor és partir de Roda de Ter, on a l’entrada del poble s’inicia la pista asfaltada que mena a Tavèrnoles, que haurem de deixar a mig camí per a arribar al Mas Salou.

D’aquí continuarem cap a l’oest per la pista que passa per darrera de la masia. Uns centenars de metres més endavant surt per la dreta un corriol que va resseguint un peu de cingle en el que anirem trobant nombroses balmes, la més important de les quals és la balma de Salou, que serà objecte d’un article més endavant. Quan ja estem finalitzant el tram de balmes, i a uns 200 m abans d’arribar al castell de s’Avellana, trobarem la cova a l’esquerra del camí i a cosa d’uns 15 m d’ell, penjada en un cingle balmat.

Història:

La cova, que no figura a cap catàleg, la varem localitzar en el transcurs dels nostres treballs de prospecció i catalogació de les nombroses balmes que hi ha en aquest indret.

Descripció

La cova es troba penjada en un cingle balmat. Per accedir al seu interior cal efectuar una grimpada d’uns 3 m. En el cas que no ens veiem en cor de fer la grimpada, també hi podem accedir tot fent un flanqueig del cingle que s’inicia uns metres a la dreta de la boca, passa per damunt d’un gran bloc i entra a la cavitat per un forat no gaire gran (el “foradet”).

Fonamentalment, la cova està formada per una sala de 7 x 6 m amb el terra molt pla ocupat per sorres i llims procedents de la descomposició del gres on s’obre la cova. Es tracta d’un espai força habitable, malgrat que l’alçada és només de l’ordre d’un metre, constituint un bon refugi o amagatall.

Pel cantó oest de la boca, la cavitat continua a manera de relleix tot formant un balconet penjat a uns 8 m de la base del cingle i d’uns 10 m de llargada per 1,5 m d’amplada.

Dades:

Ferran Cardona –Josep Cuenca – F. Xavier Samarra

ESPELEO CLUB MUNTAYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)