COVA DE LA FEIXA FONDA (Tavertet, Osona)

Ressenya i topografia d’una balma del terme de Tavertet

Cova de la Feixa Fonda

Municipi:  Tavertet (Osona)

Coordenades:

0451719 – 4653236 -983

Amplada:  23 m

Fondària:  6 m

Situació

A tocar del torrent del Gorgàs, en el seu curs alt, a l’indret conegut com a feixa Fonda. Amb aquest nom es coneix un tram relativament suau del torrent del Gorgàs situat entre dos trams amb salts d’aigua.

Tot i estar al terme municipal de Tavertet, l’accés més fàcil es fa des de Cantonigròs, des d’on prendrem la pista que mena a Tavertet. Desprès d’uns 2,5 km la deixarem per a seguir una pista secundària que surt per l’esquerra en un revolt. Uns 250 m més endavant la pista creua el torrent del Gorgàs. Just creuat, remuntarem el torrent per la seva riba hidrogràfica esquerra, pel mig del bosc, i al cap de 80 m ja veurem la boca de la cova, situada a pocs metres de la llera del torrent.

Història

La cavitat surt esmentada al llibre “Tavertet: El seu terme i els seus noms de lloc”, publicat el 1999 i del que son autors A. Borbonet i J. Sanglas. A banda d’esmentar el seu nom, no afegeix cap altra dada i qualifica la cavitat de “cova” tot i que en realitat es tracta d’una balma.

Jordi de Valles recull les dades del llibre i inclou la cavitat al seu Catàleg Espeleològic de Catalunya (Vol.-4, any 2010), sense afegir cap altra dada més enllà de donar una situació aproximada.

El nom de la cova surt retolat al mapa de l’ICC, encara que a certa distància del lloc on es troba realment.

Amb aquests antecedents, decidirem anar a localitzar-la, cosa que aconseguirem després d’una curta prospecció del terreny.

Descripció

Malgrat haver estat catalogada com a “cova”, en realitat es tracta d’una balma que te 23 m d’amplada per 6 m de fondària i de poca alçada, ja que hi hem d’entrar ajupits.

 

Es troba al final de la feixa Fonda, a tocar del torrent i gairebé al peu d’un saltant d’aigua. El terra de la cavitat està ocupat per llims arrossegats pel torrent en les seves crescudes. Al seu extrem oriental fa una petita coveta de 4,5 m.

Cal destacar un gran bloc d’uns 6 m de llargada que s’ha desprès del sostre i que queda davant mateix de la boca.

Dades: 

Ferran Cardona – Josep Cuenca

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)