COVA CAN COTIS (Rellinars, Vallès Occidental)

La cova de Can Cotis, també coneguda com cova de Rellinars, és una cavitat que va ser habilitada per a diferents finalitats, la més darrere com magatzem.

Situació

Terme municipal, Rellinars (Vallès Occidental)

Coordenades UTM (ETRS89), 408234, 4610286, 280 m.

Prendrem la carretera B-122 que va de Castellvell i el Vilar fins a Rellinars, quan arribem al punt km 17 trobarem una casa al costat dret de la carretera, es tracta de la masia de Can Cotis que dona nom a la cova que trobem just a sota.

La cavitat, mig amagada per la vegetació, té una obertura que dona a la riera de Rellinars, s’accedeix per una porta de fusta per la part lateral.

Descripció

La cavitat esta excavada en pedra tosca, la trobem obrada parcialment, presenta unes dimensions de 8m de longitud per 4,50m d’amplada i una alçada màxima de 4,50m al seu interior. Trobem la presència d’una mola de pedra, abans s’havien observat dues, que no es creu que es fessin servir per moldre oli ni cereals, i que el fet d’estar amagades dins de la cova, fa pensar a alguns investigadors, que la seva utilitat podria estar relacionada amb la mòlt de pólvora, possiblement durant les guerres Carlines, com també s’ha pogut constatar a la veïna masia de les Cases. (J. De la Vega (1997), Excursionisme UEC).

Dades

J. Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)