Baumes del Borrasser. Molló, Ripollès

Les baumes del Borraser és una de les cavernes explorades i topografiades a Catalunya l’any anterior (2012) per membres del Grup d’Espeleologia de Badalona amb altres companys.

També, s’efectuaren noves exploracions a altres cavitats que passaren a ser considerades “grans cavitats de Catalunya” el forat de l’Or i la font Mentidora del Freixes.

Aquestes exploracions han estat realitzades amb la participació d’espeleòlegs procedents d’altres entitats. Com sempre, agrair el treball de tots que és molt determinant per l’avançament de l’espeleologia al nostre pais.

MÉS INFORMACIÓ

http://espeleovirtual.blogspot.com.es/2013/03/baumes-den-borrasser-una-petita-joia.html

http://espeleobloc.blogspot.com.es/2013/04/les-baumes-del-borrasser.html

 http://notesdecamp.blogspot.com.es/2012/04/balmes-den-borrasser.html