BAUMA DEL CARGOLAIRE (Calders, Moianès)

Ressenya i topografia de dues balmes, també conegudes com cova del Cargolaire

Situació

Terme municipal, Calders (Moianès)

Coordenades UTM (ETRS89)

Balma, 1. 416290, 4626462, 494 m.

Balma, 2. 416275, 4626459, 492 m.

Quan arribem al poble de Calders, trobarem una rotonda, abans d’entrar, nosaltres agafarem la carretera B-124 que porta a Monistrol de Calders, quan portem els primers 300 m deixarem el cotxe en un eixamplament, per continuar a peu per un corriol descendent que surt a la dreta de la carretera, passarem al costat d’una alzina monumental, (alzina de L’Erola), 

continuarem descendint fins una bifurcació, nosaltres agafarem el camí de la dreta que ens porta a una cinglera coneguda com les roques dels Gitanos, aquí trobem les balmes del Cargolaire, primer veurem la balma N 1, es tracta d’una balma que conserva restes de parets de pedra seca, la segona balma la trobem uns metres mes endavant i per sobre, és una mica més alta i presenta dos nivells, la zona de sota conserva restes de parets de pedra, aquestes cavitats van  estar habitades des dels anys 40, per un home que venia d’un poble del nord de Castelló, va viure a la balma durat 20 anys, la gent de Calders l’anomenaven en Miquel de les Roques, es va construir un habitatge dins de la balma, bàsicament per sobreviure, es dedicava a buscar cargols que després venia als mercats propers, va viure a la cova fins que va morir, fora molt estimat per la gent del poble.

Descripció

Balma nº 1, balma obrada on encara es poden veure algunes parets de pedra seca, té una longitud de 74 m per 7 m de fondo i una alçada màxima de 6 m.

La balma nº 2 te una longitud de 23 m i una fondària de 6 m, l’alçada és de 10 m, però té dos nivells, el primer nivell és de 4 m d’alçada i el segon de es de 6 m l’alçada total.

Dades, 

Ana Ruiz, J. Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)