BAUMA CAN BURRES (Santa Maria de Besora, Osona)

Peculiar balma obrada que en bona part conserva el seu revestiment exterior.

La balma de can Burres figura a ICGC com, Balma de la Burra.

Situació

Terme municipal, Santa Maria de Besora (Osona)

Coordenades UTM (ETRS89), 439699, 4665547, 1054 m.

Quan arribem al poble de Santa Maria de Besora, sortirem per l’esquerra de la pista cimentada que va a Ripoll per LLaers (camí dels Ferrers) prendrem la primera desviació a l’esquerra que porta a la masia dels Ferrers, continuarem per la pista i a uns 1300m deixarem el cotxe en una corba molt pronunciada, continuarem a peu per un petit corriol direcció est, fins que trobem la cinglera, que n’hi ha sota del pla de Merenyol, aquí estan ubicades les balmes dels Ferrers, i si continuem per un camí molt ben senyalitzat ens portarà a la balma de Can Burres.

Descripció

Es tracta d’una balma obrada de formes arrodonides, que manté encara avui una gran part del seu frontal, les obertures de les finestres, els brancals de la porta i una curiosa xemeneia. El murs encara conserven restes d’argamassa de l’arrebossada de calc i argila. La balma té una longitud de 25m per 6m de fondo i 3m d’alçada.

Més informació a, VALLGESBISAURA

Dades

Emilia Doña, J. Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)