Balmes i cova de Roques Sitjanes. Castellcir (Moianès)

ROCA SITJANA-1

Presentem la catalogació d’unes cavitats situades a la serra de Roca – Sitjana a la nova comarca administrativa del Moianès

planell

Les roques Sitjanes

A llevant del terme municipal de Castellcir trobem la serra de Roca Sitjana, que assoleix el 864 m d’alçada al serrat Rodo. El nom de la serra prové de les roques Sitjanes, que formen una alineació rocallosa allargassada d’uns 150 m que va seguint un tram de la carena de la serra, de manera que forma petits cinglets a banda i banda d’ella, millor desenvolupats en el vessant oriental, on trobem les cavitats objecte del present article. Val a dir que el mapa de l’Alpina utilitza el terme en singular: “Roca Sitjana”.

Història

Francesc Roma, al seu blog “Excursionisme científic”, dedica un post a la balma principal, fent, a més més, esment i descripció de la cova. Utilitza el topònim en plural: “Roques Sitjanes”.

ROCA SITJANA-6

La balma principal presenta uns murs de pedra no gaire alts que delimiten un espai planer de 4 m x 3,2 m que ha estat utilitzat com a refugi. Per les ampolles de vidre i d’altres restes que hi trobem, hem deduït que va ser utilitzada com a refugi cap a la dècada de 1970.

El mapa de l’Alpina “Cingles de Bertí” en la seva darrera edició (2013-2014) marca la cavitat al lloc correcte, però en edicions anteriors la marcava erròniament a més d’un quilòmetre de distància cap a llevant. El mapa només indica el signe de cavitat, sense que aquesta quedi recollida al catàleg espeleològic de la guia que acompanya el mapa.

Les balmes

Trobem diferents balmes a tot el llarg dels 150 m de l’alineació rocallosa que forma les roques Sitjanes, situades sempre en el vessant oriental. L’alineació rocallosa presenta algunes discontinuïtats en forma de petites bretxes que permeten el pas d’un vessant a l’altre.

ROCA SITJANA-4

Les balmes son modestes, de poca fondària. La balma principal, l’única que reuneix un mínim de confort per a la seva habitabilitat, te 13 m de llargada per una fondària màxima de 3,5 m, que assoleix al seu extrem nord, on trobem els murs de pedra i l’espai planer als que hem fet referència més amunt.

D’algunes de les balmes neixen conductes de pressió circulars, de modest diàmetre, que s’endinsen uns pocs metres cingle endins.

ROCA SITJANA-3

Coordenades de la balma principal (ETRS89):  0430896 – 4623998 – 828

Topo-Roques-Sitjanes

La cova

La boca és una esquerda vertical, d’uns 2 m d’alçada i més aviat estreta. Superada aquesta en tram ascendent, arribem a una cambra de dimensions molt regulars: 4,7 m de llarga per poc mes d’un metre d’amplada. L’alçada s’acosta als 4 m. El terra, rigorosament pla, és sec i polsós, observant-s’hi excrements dels animalons que s’hi amaguen. Al final de la cambra, un petit conducte que es fa impenetrable sembla voler anar a buscar l’altra banda del cingle.

ROCA SITJANA-16

ROCA SITJANA-13

ROCA SITJANA-17

ROCA SITJANA-19

Per les seves característiques, la cova constitueix un bon refugi o amagatall, si bé l’estretor de la boca no fa gaire còmode l’accés.

Coordenades de la cova (ETRS89):  0430860 – 4623923 – 826

Dades:  F. Cardona (Espeleo Club de Gràcia)J. Cuenca (Grup d’Espeleologia de Badalona)