BALMES DEL PUJANT (Gombrèn, Ripollès)

Ressenya i topografia de dues balmes del terme de Gombrèn

Localització:

Ambdues balmes es troben a l’extrem oriental del Puig de Sant Pere, dos quilòmetres a llevant de la Mare de Déu de Montgrony. Partint d’aquest santuari, prendrem el camí que en mitja hora ens situa al coll de Pardinella, on hi ha un petit dolmen. D’aquí seguirem el GR que passa a prop de la casa de la Pardinella fins a enllaçar amb una pista que seguirem cap a l’esquerra. En uns minuts més arribarem a la font de la Balma, situada al peu de la balma del Pujant.

Continuant la pista, immediatament creuem el torrent de Monegalls i pocs metres després surt per l’esquerra un corriol que puja fort (el “pujant”) i després de fer unes quantes marrades pel mig del bosc passa pel davant mateix de la boca de la balma Petita del Pujant. Aquesta es troba a uns 150 m a ponent de la balma del Pujant, però a un centenar de metres de desnivell per sobre d’ella.

Història:

Ambdues balmes son ben conegudes pels excursionistes ja que son al costat mateix del camí, essent esmentades en les descripcions dels itineraris excursionistes que transcorren per aquest indret. Fins i tot la balma del Pujant té una font ben arranjada, amb una taula i seients en forma de bolet.

Des del punt de vista espeleològic, però, no s’ha prestat gaire atenció a totes dues cavitats.

Així, al Catàleg Espeleològic de Catalunya de Borràs-Miñarro-Talavera (Vol.-4, any 1980) figura catalogada la balma del Pujant com a conseqüència de que al mapa de l’Editorial Alpina surt retolat el topònim “Cingle de la balma del Pujant”, cosa que va fer suposar als autors que hauria d’existir una balma, sense aportar cap altre dada.

I així arribem a l’any, 2003, quan Gener Aymamí publica el petit llibre “D’excursió per les coves de Catalunya “. En un dels itineraris que descriu fa referència a la balma del Pujant, de la que diu: “A l’interior de la cavitat hi ha una font d’aigua fresca i una taula amb uns artístics seients amb forma de bolets. Cal conservar-ho i respectar-ho”. A la descripció del mateix itinerari, informa de que aquest passa pel costat d’una altra balma, a la que no posa nom però que és la que aquí hem anomenat balma Petita del Pujant.

Finalment,  al Catàleg Espeleològic de Catalunya de Jordi de Valles (Vol.-3, any 2009), tot recollint  les dades de Gener Aymamí cataloga la cavitat tot fent-hi constar que “hi ha una font al seu interior”, sense gaire dades més.

Aspectes toponímics

Hi ha certa confusió pel que fa al nom de les balmes. Així, si fem cas a les diferents descripcions dels itineraris excursionistes, aquestes donen prioritat a fer constar l’existència de la font, a la que anomenen  “font de la Balma” especificant que es troba “sota una balma” a la que no donen nom. En altres llocs parlen de “la font de la Pardinella, al costat d’una balma”. Nosaltres hem optat pel topònim “balma del Pujant” ja que tenim els antecedents d’haver estat publicada als catàlegs amb aquest nom, però probablement també podrien ser sinònims “balma de la Pardinella” o “balma de la font de la Pardinella”.

Pel que fa a l’altra balma, en la descripcions dels itineraris excursionistes esmenten la seva existència generalment sense donar-li nom, però en algun lloc la hem vist descrita com la “balma del Pujant”. Nosaltres, i per a evitar més confusions, l’hem anomenada “balma Petita del Pujant”.

Balma del Pujant

Descripcions

Coordenades:  426538 – 4679974 – 1235

Dimensions:   14 m d’amplada i 9 m de fondària. Alçada promig d’uns 4 m.

Balma acollidora amb una font i una taula amb quatre seients en forma de bolet. A l’extrem meridional de la balma hi ha un aiguaneix que és captat immediatament per a portar l’aigua a un dipòsit d’obra situat a la balma mateix. A l’interior del dipòsit hi ha tres sobreeixidors a diferent nivell. L’inferior connecta amb una mànega que porta l’aigua a la casa de la Pardinella. L’aigua sobrant passa al segon sobreeixidor per a brollar per la font situada a l’interior de la balma. I si encara sobra aigua surt pel tercer sobreeixidor per anar a brollar a la font de la Balma, situada al peu d’aquesta, de construcció sòlida amb murs i piques de pedra.

Balma Petita del Pujant

Coordenades:  426400 – 4679988 – 1335

Dimensions:   5,5 m d’amplada i 8 m de fondària. Alçada promig d’uns 2 m.

Balma de les dimensions esmentades que en tenir més fondària que amplada bé es podria definir com a cova, però que mantenim la denominació “balma” donat que així es troba definida a totes les fonts consultades.

Dades:

Ferran Cardona

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB)