BALMA SUNYER VELL (Tavertet, Osona)

Situació

Terme municipal, Tavertet (Osona)

Coordenades UTM (ETRS89), 451079, 4650288, 886 m.

Prendrem la carretera BV-5207 que porta a Tavertet, quan falti un km i mig per arribar-hi, just al punt km 11 agafarem un corriol que en forta pujada ens situarà al peu dels cingles de Sunyer, on trobarem la balma i la masia, del Sunyer Vell (Sunyer de Baix), que es troba parcialment enrunada. Les grans mides de la masia, situada en part sota la balma, ens fan veure la importància que va tenir en altre temps. Les restes conservades podrien correspondre a un possible ús de la balma com a nucli d’hàbitat en època alt-medieval (segles XI, XII).

Amb anterioritat, ja vam publicar un post sobre la veïna balma del Sunyer de Baix

És una gran balma, orientada a migdia, amb restes de dos murs perpendiculars que formen un angle recte.

Els murs són fets amb pedra escairada i disposada horitzontalment en sec.

Les parets encara es conserven relativament bé. De la teulada només queden petits recons i l’estat de les bigues que separen les diferents plantes inviten a no entrar-hi per raons de seguretat. Del costat de la masia neixen unes escales de pedra, inici d’un corriol que supera el cingle i es dirigeix cap a la masia del Sunyer de Dalt, aquesta habitada i en bon estat.

La balma va ser objecte de dues intervencions arqueològiques dirigides per Assumpta Serra: la primera, l’any 1987, i la segona, l’any 1994.

Descripció

La balma dividida en dues parts per unes escales de pedra que superen el cingle, separen les balmes, la nº1 que és on trobem la masia, presenta unes mides de 25 m de longitud per 4 m de amplada i una alçada de 4,50 m. La nº 2 que conserva diferents construccions de pedra seca, té 35 m de llargada per 5 m de fondo i 5 m d’alçada màxima.

Dades

J. Cuenca. FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)