BALMA GUILLOTERA (Mura, Bages)

Descripció i topografia d’una balma per a on salta el torrent dels Codolosos a Mura.

Situació

Terme municipal, Mura (Bages)

Coordenades UTM (ETRS89), 414026, 4616557, 449 m,

Sortirem del poble de Mura per la carretera que va a Rocafort, quan arribem a l’aparcament de moli del Mig deixarem el cotxe, baixarem fins a la casa de can Miqueló, seguirem el corriol que va al mas de la Vila,

però a l’arribar al torrent dels Codolosos, cal continuar per la mateixa llera, es tracta d’un torrent molt salvatge, continuarem pel llit fins que el torrent queda encaixat entre altes parets i fa un gran gir, s’arriba a l’impressionant saltant d’uns 10 m on s’obre la balma.

Descripció

La balma, que la trobem al mig del saltant dels Codolosos, té una longitud de 81 m, en semicercle, per 10 m de fondo i una alçada màxima de 8 m. A dins n’hi ha les restes d’una estructura. Es tracta d’una mena de recipient excavat al terra de la balma, de forma quadrangular, amb les parets amb arrebossades de fang. S’apunten diverses hipòtesis sobre la utilitat d’aquesta obra com, forn de calç, dipòsit d’aigua, lloc per fer fang, i cista.

Dades

J. Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)