BALMA DE LES ÒLIBES (Lluça, Osona)

Situació

Terme municipal, Lluça (Osona)

Coordenades UTM (ETRS89), 418781, 4654099, 734 m.

Prendrem la carretera C-62 direcció a Berga, quan arribem a la desviació a Lluça continuarem per la carretera BV-4341 fins al punt km 13, on ens  desviarem per una pista de terra que trobem a l’esquerra. La pista passa per la Casa Nova del Grau, continuarem fins una desviació a l’esquerra que seguirem fins que la pista es fa impracticable, aquí deixarem el cotxe per continuar a peu, pujarem sense camí fins que trobem la balma en una petita cinglera al costat de uns grans blocs.

Descripció

La balma presenta unes mides de 6 m de llarg per 3,50 de fondo i una alçada d’1,50 m. Al peu de la balma trobem una gran acumulació de blocs calcaris que formen petites galeries al seu interior, que fan a la balma pràcticament imperceptible fins que no arribem, pràcticament, al seu costat.

Dades

J. Cuenca. FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)