BALMA DE LA FONT DE LA VALL VILARAMÓ (Gaià, Bages)

Situació

Sortirem del poble de Gaià per la carretera BV. passat el punt km 11,600 m trobarem una desviació a l’esquerra que ens portera a la masia de la Vall de Vilaramó, passarem al costat i continuarem per la pista, uns 500 m més endavant trobarem la balma molt visible sota del camí que portàvem.

Terme municipal, Gaià (Bages)

Coordenades UTM (ETRS89), 412456, 4646445, 604 m.

Descripció

La balma presenta una longitud de 37 m per uns 8 m de fondo i una alçada de màxima de 7 m. Una gran superfície de la balma està encerclada per un mur que permet retenir les aigües de les infiltracions, formant un dipòsit que proveïa pel regadiu.

D’antuvi, al costat de la balma, es va construir una petita zona lúdica, amb taules i bancs de pedra. També a l’embassament havien peixos.

Dades

J. Cuenca. FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)