BALMA CORRAL DE CAN PÈLECS (Matadepera. Vallès Occidental)

Coordenades UTM (ETRS89),  417442, 4610880, 792 m.

Terme municipal, Matadepera (Vallès Occidental)

Situació:

Prendrem la carretera BV-1221 que puja al coll de las Estenalles, deixarem el cotxe en el punt km 4 al aparcament de la barata continuarem a peu per la pista de terra que porta a can Pèlecs

passarem al costat de l’avenc de Can Pèlecs, antiga obra d’enginyeria que fou creada per l’aprofitament i embassament de les aigües que es conservaven en cisternes situades al seu fons a -15 m de fondària,

d’aquí surt un camí direcció NE. que ens portarà a frec de cingle, la balma del corral de can Pèlecs la trobem, molt visible, al front nostre.

Descripció

La balma, excavada en conglomerats, presenta unes dimensions de 28 m de longitud per 9 m de fondo i una alçada màxima de 8 m.

Fou utilitzada com cort, presenta crostes de concrecions calcàries.

Dades

A. Ruiz, E. Doña, J. Llorca, FX Samarra, J. Cuenca

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)