Artiguo Baxo (A7) Tella-Sin

41

La cova Artiguo Baxo fou explorada, fins el primer sifó, pel GEB l’any 1971. El company Tomás Sánchez superà el sifó al 1975. Posteriorment Diego Ferrer efectuà diferents exploracions al segon sifó. Membres de la SIE-CEA i GEB aixequen la topografia (1977). Fritz Kunzel, 2001, és víctima d’un fatal accident d’espeleobusseig al segon sifó. Aquest sifó continua en exploració


Els dies 21/22 de juliol del 2015 membres del EspeleoCas i el GEB vam fer una sortida a la Surgència del Artiguo Baxo de Estaronillo, amb la intenció de conèixer aquesta important surgència. Carles i Joel volien bussejar en el segon sifó per començar a topografiar i valorar la possibilitat de continuar amb l’exploració, també amb la idea de filmar dit sifó, els altres volien visitar la part aèria que hi ha entre els sifons i aprofitar per fotografiar aquesta part tan desconeguda. Així, el nostre objectiu principal era la revisió del segon sifó, sense topografia existent, i documentar la part de després del primer sifó i el segon sifó.

Los días 21/22 de julio del 2015 miembros del EspeleoCas y el GEB realizamos una salida a la Surgencia del Artiguo Baxo de Estaronillo, con la intención de conocer esta importante surgencia, Carles y Joel querían bucear en el segundo sifón para empezar a topografiar y valorar la posibilidad de continuar con la exploración, también con la idea de filmar dicho sifón, los demás querían visitar la parte aérea que hay entre los sifones y aprovechar para fotografiar esa parte tan desconocida. Así, nuestro objetivo principal era la revisión del segundo sifón, sin topografía existente y documentar la parte de después del primer sifón y el segundo sifón.

20

Després de reunir-nos al poble de Estaronillo, ens repartim el material i vam començar a traginar. De les tres opcions que n’hi ha per arribar fins a la boca del Artiguo, triem pujar pel riu Yaga, el dia era molt assolellat i ve de gust remullar-se una mica, el nivell del riu estava bastant baix i en un sol viatge vam pujar tot el material necessari. L’accés pel riu no té amb prou feines desnivell i és bastant fàcil, en uns 20 minuts s’arriba al Artiguo.

Después de reunirnos en el pueblo de Estaronillo, nos repartimos el material y empezamos a portear. De las tres opciones que hay para llegar hasta la boca del Artiguo, elegimos subir por el río Yaga, el día era muy soleado y apetece remojarse un poco, El nivel del río estaba bastante bajo y en un solo viaje subimos todo el material necesario. El acceso por el río no tiene apenas desnivel y es bastante fácil, en unos 20 minutos se llega al Artiguo.

21

25

La cova té tres boques, la inferior es troba al nivell del riu Yaga i perd part de l’aigua que surt del segon sifó, la boca del medi acaba als pocs metres en un petit llac i per últim la boca superior és la que li dóna l’accés a la cova. Després de franquejar un primer laminador, la cova s’obre començant a mostrar els seus encants, un primer llac, gorgs i s’arriba a una sala bastant gran que té forma de fissura vertical, al fons de la qual n’hi ha el primer sifó, és un sifó d’aigües cristal•lines que normalment no té activitat excepte en crescudes molt grans.

La cueva tiene tres bocas, la inferior se encuentra al nivel del río Yaga y pierde parte del agua que sale del segundo sifón, la boca del medio termina a los pocos metros en un pequeño lago y por ultimo la boca superior es la que le da el acceso a la cueva. Después de franquear un primer laminador, la cueva se abre empezando a mostrar sus encantos, un primer lago ,gorgs y se llega a una sala bastante grande que tiene forma de fisura vertical, al fondo de la cual está el primer sifón, es un sifón de aguas cristalinas que normalmente no tiene actividad salvo en crecidas muy grandes.

31

Seguim amb el porteig per dins de la cova mentre Dani i Salva es preparen per passar el primer sifó i anar a comprovar com estan les cordes per poder portar del sifó 1 cap a el 2, inicien la immersió i aprofitem per sortir a fora on està començant a ploure bastant fort, resignats esperem que surtin Dani i Salva, a l’hora i mitja tornen amb bones notícies, el nivell del riu aquesta sota i les cordes estan en bon estat, sembla que han posat parabolts nous i les cordes han estat canviades recentment .

Seguimos con el porteo por dentro de la cueva mientras Dani y Salva se preparan para pasar el primer sifón e ir a comprobar cómo están las cuerdas para el porteo del sifón 1 hacia el 2, inician la inmersión y aprovechamos para salir a fuera donde está empezando a llover bastante fuerte, resignados esperamos que salgan Dani y Salva, a la hora y media regresan con buenas noticias, el nivel del río esta bajo y las cuerdas están en buen estado, parece que han puesto parabolts nuevos y las cuerdas han sido cambiadas recientemente

05

32

27

26

14

09

46

08

07

06

03

02

01

33

Tornem al poble de Estaronillo, durant la volta segueix plovent bastant i el nivell del riu Yaga ha pujat prop de 30cm. Al matí ens aixequem i després del que ha plogut durant la nit, vam decidir replantejar-nos la immersió, Joel volia bussejar amb el rebreather però cal pujar-lo fins al segon sifó i no sabem l’estat del riu subterrani fins que no passem el primer sifó , tenim bastants ampolles com per poder fer una bona immersió amb elles Carles, Joel, Miquel, Vicent, Alberto i Salva passen el primer sifó.

Volvemos al pueblo de Estaronillo, durante la vuelta sigue lloviendo bastante y el nivel del río Yaga ha subido cerca de 30cm. Por la mañana nos levantamos y después de lo que ha llovido durante la noche, decidimos replantearnos la inmersión, Joel quería bucear con el rebreather pero hay que subirlo hasta el segundo sifón y no sabemos el estado del río subterráneo hasta que no pasemos el primer sifón, tenemos bastantes botellas como para poder hacer una buena inmersión con ellas Carles, Joel, Miguel, Vicente, Alberto y Salva pasan el primer sifón.

04

45

11

12

16

17

34

36

35

Per a alguns és la primera vegada que estem allà. A l’altra banda la cova és preciosa, la roca és negra i el sòl està ple de microgorgs de color clar, de fons s’escolta el rugir del riu subterrani. Anem remuntant les galeries fòssils fins arribar a un llac on l’aigua es perd entre fissures, El riu ha crescut a causa de les pluges de les últimes hores. Remuntem el riu i arribem a una cascada on el volum d’aigua que cau fa que sigui un espectacle, cal ascendir un tram gairebé vertical pel marge esquerra de la cascada, per sort aquesta instal•lat, seguim remuntant el riu fins trobar diverses galeries fòssils , plenes d’estalactites i altres espeleotemes, passada aquesta part la cova es fa estreta fins arribar a una preciosa colada que fa de porta al que és el segon sifó, un sifó que té forma de fissura i que emana gran quantitat d’aigua. El nivell de l’aigua ha pujat respecte ahir, l’aigua està lletosa, a causa de les ultimes pluges, veiem que el sifó no té cap corda instal•lada, sense aquesta corda, creiem que no podrem descendir, suposem que es trenca cada vegada que la cova entra en càrrega, tal com es descriu en altres cròniques, vam aprofitar per fer fotos i vídeos de la resta de galeries i vam començar a traginar material cap a fora, per si no teníem prou aigua, fora segueix plovent. Tornarem!

Para algunos es la primera vez que estamos allí. Al otro lado la cueva es preciosa, la roca es negra y el suelo esta lleno de microgorgs de color claro, de fondo se escucha el rugir del río subterráneo. Vamos remontando las galerías fósiles hasta llegar a un lago donde el agua se pierde entre fisuras, El río ha crecido debido a las lluvias de las últimas horas. Remontamos el río y llegamos a una cascada donde el volumen de agua que cae hace que sea un espectáculo, hay que ascender un tramo casi vertical por el margen izquierdo de la cascada, por suerte esta instalado, seguimos remontando el río hasta encontrar varias galerías fósiles, llenas de estalactitas y otros espeleotemas, pasada esta parte la cueva se hace estrecha hasta llegar a una preciosa colada que hace de puerta a lo que es el segundo sifón, un sifón que tiene forma de fisura y que emana gran cantidad de agua. El nivel del agua ha subido respecto ayer, el agua está lechosa, debido a las ultimas lluvias, vemos que el sifón no tiene ninguna cuerda instalada, sin esta cuerda, creemos que no podremos descender, suponemos que se rompe cada vez que la cueva entra en carga, tal y como se describe en otras crónicas, aprovechamos para hacer fotos y videos del resto de galerías y empezamos a portear material hacia afuera, por si no teníamos suficiente agua, fuera sigue lloviendo ¡Volveremos!

23

15

24

47

Participants: Daniel A. (Espeleo CAS) Marc (Espeleo CAS) Rafa (Espeleo CAS) Carles R, (Espeleofreelance), Salva L. (Alacant) Vicente G (Espeleoguapets) Alberto M (Alacant) i Miguel Bartolomé (Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC y C.E.S.E.M.)

13

28

Fotografies, Miguel Bartolomé, Daniel Asenjo, Vicente Gil i Alberto Martínez

Text, Joel Bv (Grup d’Espeleologia de Badalona GEB)