Moldeator 2000 (Sistema de la fou de Bor)

L’any 1974, ara ha fet 40, membres del GEB desobstruïren la galeria, aleshores, terminal de la tuta Gran de la fou de Bor a la Cerdanya, trobant la galeria Canela.

Tot just s’explorà aquesta nova galeria, començaren els treballs de desobstrucció a la galeria final, reblida de  sediments.

Eines utilitzades en la desobstrucció són els testimonis d’una feina que no s’ha acabat. Mai s’ha abandonat la desobstrucció. Des de fa uns anys membres del GEB amb altres companys de diferents entitats espeleològiques continuen, amb més regularitat, l’extracció de sediments.

Amb aquest artefacte cassola i ecològic, que és de l’any 2014, encara que el model es digui 2000, es superarà la mitjana de progressió, que si la dividim pels anys no arriba al mig metro, però la galeria buidada ja és a prop dels 20.