Forat d’o Barranco d’o Paxón C9 (1974)

Sin título-Escaneado-05

Primera instal·lació de capçalera. L’exploració fou realitzada a l’hivern, amb el propòsit d’evitar el contacte de l’aigua subterrània amb els espeleòlegs. En aquella època tant els materials de progressió com els personals eren precaris per avançar per aquests tipus d’avencs. Es superaren les cotes de les exploracions anteriors fins que s’arribà a un sifó a més de 600 profunditat. A l’any 1974 era l’avenc més fondo que havien descobert i explorat els espeleòlegs catalans.

L’any 2011 es superà el sifó per altres galeries, connecta amb el Sistema Badalona i permetrà una travessada d’espeleologia esportiva superior als 1000 m de desnivell, (veure, EspeleoCat, núm. 9). Foto., Diego Ferrer