FONT DE LA TOSCA (Sabadell, Vallès Occidental)

La font de la Tosca prové d’una mina de captació i conducció d’aigües subterrànies situada al Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell).

Situació

Terme municipal, Sabadell (Vallès Occidental)
Coordenades UTM (ETRS89), 424627, 4603633, 203 m.


Des de Sabadell per la carretera B-124 direcció a Castellar del Vallès, abans d’arribar al km3 sortirem per una desviació a la dreta que ens porta a la llera del riu Ripoll. Aquí deixarem el cotxe.

Continuarem, travessant una passera de fusta que ens portarà a la masia de can Pagès, aquí seguirem un itinerari senyalitzat que ens porta pel torrent de Calobrers, afluent del riu Ripoll, el camí continua en pujada, aigües amunt, creuant varies passeres de fusta, a uns 400m de l’inici del camí. al marge dret, i a uns 25m de la llera del torrent trobem la font de la Tosca.


Descripció

La mina d’aigua està formada per dues galeries en paral·lel, rectilínies, interconnectades, aquesta excavació subterrània artificial va ser construïda amb la finalitat de la captació d’aigües del subsòl i la seva conducció a l’exterior.

La mina es desenvolupa en conglomerats, les parets són recobertes, parcialment, d’una fina capa de costres calcàries i el sostre d’incipients estalactites. A l’actualitat, la mina continua captant i conduint l’aigua.

L’excavació subterrània té 22m de longitud total per una alçada de 2,50m i una amplada de 60cm.

Si continuem l‘itinerari aigües amunt, veurem que el torrent formava un meandre molt tancat, actualment l’aigua salva el meandre original en línia recta a traves d’un túnel artificial excavat a la roca a finals del segle XIX, aquet lloc es conegut com la Foradada.

Dades

FX Samarra, Josep Cuenca.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)