COVES DEL SALT DE L’INFERN (Centelles, Osona)

Cova 2

Ressenyes de catalogació espeleològica de dues petites surgències càrstiques fossilitzades, situades a la riera Blanca de Centelles.

Situació

Cova 1

Coordenades UTM (ETRS89), 435505, 4625385, 560 m.

Cova 2

Coordenades UTM (ETRS89), 435563, 4625310, 563 m.

Terme municipal, Centelles (Osona).

Des del poble de Centelles hem d’agafar la pista que ens porta al molí de la Llavina, una vegada arribats el deixarem a la nostra esquerra i continuarem per la pista que puja paral·lela a la riera fins que arribem a la casa de la Crosella, aquí deixarem el cotxe, per descendir al llit de la torrentera a traves d’un corriol que baixa al sot del salt de l’Infern,

just quan comença la baixada forta trobarem a l’esquerra del camí la primera cova, la segona cova la trobem just a sota del salt de l’Infern en un racó a la dreta del sot.

Descripció

La cova 1 és un petit conducte d’erosió de 3m de longitud i una amplada de 60cm que actuà com surgència càrstica.

La cova 2 la forma una galeria de 6m longitud amb una alçada màxima de 3m, la boca té una amplada d’1,40m, la galeria va minvant fins a tornar-se impracticable, tractant-se, també, d’una antiga forma d’emissió càrstica.

 

Dades

Ana Ruiz, Carmen Bañolas, Ferran Cardona, Josep Cuenca

ESPELEO CLUB BARCELONÈS (ECB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)