COVES DE SANT ERMENGOL (Esparreguera. Baix Llobregat)

Singular balma situada al marge d’un meandre arenós de la riera de Masquefa

Sinònims (= balma de la riera de Masquefa, balma Gran)

Situació

Terme municipal, Esparreguera (Baix Llobregat)
Coordenades UTM (ETRS89), 405158, 4596876, 120 m.

Sortirem del poble d’Esparreguera per la carretera B-231, passat el punt Km 3 prendrem una desviació a l’esquerra, un camí asfaltat ascendent estret. fins que arribem al primer eixamplament. aquí deixarem el cotxe per agafar un camí de terra que ens baixarà fins al llit de la riera de Masquefa,

la seguirem riu avall uns 1500m fins arribar a un meandre molt tancat on trobarem la balma de sant Ermengol, molt visible a la llera esquerra de la riera.

Descripció

Espaiosa balma oberta en conglomerats, té unes dimensions màximes de 33m de llargada per 14m de fondo i una alçada de 7m.

A les parets són ben visibles els estrats i formes d’erosió.

Dades

Josep Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)