COVA D’EN CINTET (la Pobla de Cérvoles. Garrigues)

Ressenya i topografia d’aquesta curiosa balma situada a prop del riu Set.

Situació

Terme municipal, la Pobla de Cérvoles (Garrigues)
Coordenades UTM (ETRS89), 325316, 4585496, 513m

Sinònim (=cova Fosca)


Sortint de Vilosell per la zona N .del poble, carrer camí de l‘Albí, continuarem fins que trobem la pista del camí dels Picots i Guardians, continuarem pel camí vell de Cervià de les Garrigues al Vilosell, arribarem a les proximitats de la masia del Tella, donarem la volta a la serra de les Fontetes del Marxant girant a mà esquerra a l’Oest i descendirem al riu Set, just travessar el riu i ascendint una mica trobarem la cova del Cintet.

Descripció

Jaciment arqueològic del Bronze Mig. Les restes arqueològiques que provenen d’aquest jaciment foren localitzades quan, l’any 1978, es dugueren a terme  els treballs de rebaixament del sòl tant de l’entrada de la cova com del seu interior.


Es tracta d’una gran balma excavada en conglomerats pinyolencs, té unes dimensions màximes de 35m de longitud per 14m de fondo i una alçada de 5m.

La balma, a l’entrada, té una imatge de la verge tallada en pedra. El primer diumenge de setembre s’hi celebra missa i actes populars.


A més de restes de petits murs de pedra seca, es visible una peça de pedra tallada amb semblances a un plat de molí, però es pot tractar de qualsevol altre estri que nosaltres no sabem determinar.

Dades

Josep Cuenca, FX Samarra.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)