COVA DEL PENITENT (Granera. Moianès)

Balma que presenta les restes d’una construcció amb referències d’eremitisme.

Cova del Penitent

Granera (Moianès)

Coordenades:  0424719 – 4618761 – 885

Dimensions:

  • Amplada: 44 m

  • Fondària: 9,5 m

Situació

Al SE del terme municipal de Granera, a llevant de la masia de Salvatges, al peu d’un petit cingle situat a la dreta hidrogràfica del torrent de la font de la Teula.

Partint de Castellterçol prendrem la carretera de Granera. Poc després del punt quilomètric 2 surt per l’esquerra una pista sense asfaltar però que més endavant està asfaltada. Deixarem diferents trencalls, nosaltres hem d’anar direcció a la masia de Salvatges. En un moment donat, la pista – ja sense asfalt – passa pel costat d’un gran dipòsit d’aigua. Deixarem aquí el cotxe, la masia queda a certa distància per sota del dipòsit. Continuarem a peu cosa de 180 m per la mateixa pista d’on veníem per a abandonar-la per l’esquerra, tot pujant el talús fins a trobar la cavitat, que es troba tan sols a uns 20 m de la pista.

Història

Es diu que hi havia viscut un ermità, conegut com Peret de les Monges, que volia ser sant. A bon segur que deuria de ser un bon home, ja que el campaner de Castellterçol, Nasi Codina, li deia “el sant viu”, i el ferrer Lluís Burés explicava que” si algú ha d’anar al cel, solament hi aniria en Peret”.

El nom de la cavitat figura retolat al mapa de l’ICC, però la situa bastant més a llevant del lloc on es troba realment. Malgrat tot això, la cavitat ha passat desapercebuda per als espeleòlegs i no figura en cap catàleg espeleològic.

Descripció

En realitat es tracta d’una balma, però la gent del país la coneix com a cova del Penitent, per la qual cosa nosaltres respectem aquesta denominació.

La balma fa 44 m d’amplada per una fondària màxima de 9,5 m. Orientada al sud, des d’ella es contempla un bonic paisatge. La meitat occidental és la més habitable, lloc on trobem una construcció de la que només es conserven parts de les parets. Està formada per una cambra de mides interiors 6,4 x 3,2 m amb una alçada de sostre al voltant dels 2,3 m. Sembla que seria una construcció importat, ja que alguns murs fan gairebé un metre de gruix i es conserven restes d’un arrebossat de les parets interiors. El sostre fumat ens indica el lloc on hi seria la cuina.

Al mig de la balma hi ha un gran bloc després del sostre que divideix la cavitat en dos. El sostre de la balma està molt condicionat pels plans d’estratificació, gairebé horitzontals.

Dades: 

Ferran Cardona –Josep Cuenca – Xavier Samarra

ESPELEO CLUB MUNTANYENC BARCELONÈS (ECMB) – GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)