BAUMA TORRENT DEL GOMAR (Moià. Moianès)

Balma situada en paral·lel a la llera del torrent del Gomar a prop de la coneguda cova del Toll.

Situació

Terme municipal, Moià (Moianès)

Coordenades UTM (ETRS89), 429312, 4628360, 734 m.

Sortirem del poble de Moià, fins arribar a l’àrea d’informació de la cova del Toll, aquí deixarem el cotxe, per agafar el camí que ens conduirà a la cova, quan portem uns 200m ens desviarem per acostar-nos a la llera del torrent del Gomar, aquí trobarem la balma molt amagada per la vegetació, està situada a l’esquerra hidrogràfica de la riera.

Descripció

La balma té una longitud de 58m per 6m de fondo i una alçada màxima de 3m,el terra el trobem ocupat per grans blocs despresos del sostre.

Dades

J. Cuenca, FX Samarra.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)