BALMES DE CAL XIMET (Olèrdola. Alt Penedès)

L’Abric de Can Ximet, o Balmes de Cal Ximet, és un abric rocós situat entre Can Ximet i Can Castellví, en una cinglera del barranc del Fondo de la Seguera, dins del Parc d’Olèrdola (Alt Penedès). Hi ha unes estructures medievals i pintures rupestres protegides com a Patrimoni de la Humanitat en el conjunt de l’Art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica.

Situació

Terme municipal, Olèrdola (Alt Penedès)

Coordenades UTM (ETRS89), 391292, 4573433, 280 m.

Des d’Olèrdola agafarem el camí del fondo de la Seguera o de la Vall, fins a trobar una desviació a la dreta que puja a la casa de can Ximet,

una mica abans d’arribar a la casa deixarem el cotxe en un petit eixamplament de la pista, aquí agafarem un corriol que puja al peu de la cinglera, d’enseguida trobarem la gran balma ben visible des de lluny.

Descripció

 

la balma presenta unes dimensions màximes de 50m de llargada per 9m d’alçada i uns 12m de fondo. La balma està ocupada per sitges d’emmagatzemament i les restes de parets d’obra i de pedra seca.

Al seu interior s’observen una sèrie d’estructures excavades a la roca: escales, forats per a bigues i dos grups de sitges considerades d’època medieval.

Les pintures rupestres es troben a la part esquerra de la cavitat, per sobre de les restes de la primera sitja. En altres punts de l’abric s’observen restes de pigments. El conjunt pictòric es compon de tres figures d’estil esquemàtic i traç simple. Aquestes figures són traços que configuren una creu o aspa.


El 1984 es van descobrir dues figures durant el transcurs d’una visita als conjunts rupestres propers de la Cova dels Segarulls i l’Abric de Can Castellví. En fer la documentació el 1987 es van observar les restes de pigment disperses i molt deteriorades. El 1990 es va descobrir la tercera figura.

Fot. Departament de Cultura. GC

Els apunts generals sobre arqueologia  han estat extrets de Viquipèdia

Dades

Josep Cuenca, FX Samarra.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)