Balma de Sovelles (Les Lloses. Ripollès)

bauma-sovelles-40

Interessant cavitat situada al serrat del Bou

bauma-sovelles-4

Municipi: Les Lloses (Ripollès – Girona)
Coordenades: X = 430702 Y = 4666407 Z = 904

planell
Localització:
Sant Sadurní de Sovelles és un llogaret que pertany al municipi de Les Lloses i al qual s’hi arriba per una pista asfaltada que surt de la carretera C-26 (la que va de Ripoll a Berga).
Uns 400 m abans d’arribar-hi, surt a mà esquerra una pista que al poc ens situa a la masia del Grau. D’aquí continuarem la pista, ja en pitjor estat, fins que una cadena ens barra el pas, per la qual cosa haurem de deixar el cotxe a un marcat revolt i continuar a peu.

bauma-sovelles-44

bauma-sovelles-45

La pista creua un primer torrent (torrent del Grau) i més endavant un segon torrent afluent de l’anterior. Uns 50 m abans d’arribar a aquest segon torrent, surt a mà dreta un corriol poc marcat. El seguirem i en menys d’un parell de minuts arribarem a la cavitat. De la cadena a la balma, uns 15 minuts.

bauma-sovelles-38

Història:
Coneguda per la gent de la contrada i per excursionistes que van a visitar-la. Mai no ha estat catalogada espeleològicament.

bauma-sovelles-13
La balma ha estat utilitzada per l’home. Hi trobem murs de pedra de poca alçada i alguns trams del sostre estan fumats d’haver-hi fet foc. Destaca una excavació a manera de petita bassa destinada a recollir l’aigua dels degotalls i a la que s’accedeix per uns esglaons fets amb pedres. En la nostra visita, la bassa només contenia fullaraca.

bauma-sovelles-17

Descripció:

topo-sovelles
Balma de bones dimensions i de forma semicircular situada al bell mig d’un torrent (el segon torrent al que abans hem fet referència), per la qual cosa en èpoques de pluges una cascada es precipita pel seu sector central.

bauma-sovelles-9

bauma-sovelles-37

bauma-sovelles-20

El terra presenta un parell d’escalonaments, amb alguns sectors relativament plans que faciliten la seva habitabilitat, observant-s’hi les construccions humanes a les que abans hem fet referència. La balma davalla fort pel cantó nord, per la qual cosa aquesta banda es troba a una cota sensiblement inferior a la del cantó sud.

bauma-sovelles-42

bauma-sovelles-34
L’alçada del sostre, encara que variable, es manté en bona part per sobre dels tres metres i va minvant cap a l’interior. La fondària de la balma és de 19 m.

bauma-sovelles-36

bauma-sovelles-15

bauma-sovelles-10

bauma-sovelles-14

Dades:
Ferran Cardona – Josep Cuenca – F.Xavier Samarra

ESPELEO CLUB DE GRÀCIA (ECG) / GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)