AVENC DE PERERS (Moià. Moianès)

Avenc d’eclosió situat en un marge d’un camp agrícola.

Situació

Terme municipal, Moià (Moianès)
Coordenades UTM (ETRS89), 428516, 4629264,769 m.

Per la carretera N-141C que va de Moià a Collsuspina, quan arribem al punt Km 31 prendrem una desviació amb direcció a Perers, seguirem per la pista principal quan arribem a la primera desviació agafarem el camí de la dreta, passarem pel costat de una nau agrícola, continuarem pel la pista que passa al costat d’uns camps de conreu, just aquí a la nostra esquerra trobarem l’avenc en un marge dels camps molt ben cuidades, si seguim el camí a mà esquerra trobarem el dolmen de Perers.

Es tracta d’un dolmen simple que es pot classificar com a cambra simple o gran caixa megalítica. La cambra de planta rectangular és formada per dos ortòstats laterals i una llosa de capçalera. La llosa septentrional i la de capçalera són falcades per l’exterior per petites lloses clavades. S’ha evidenciat la presència de túmul, format per argila i pedres de mida petita i mitjana, que conserva fins a 3,2 m de longitud (de radi) en el costat de llevant. Està orientat est-oest, amb l’entrada a l’oest. Es troba en una zona plana, amb un lleuger desnivell en direcció a ponent i bastit sobre la roca geològica. Més informació a: http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=833&consulta=MSUxK2NhbiBjb3J0YWRhJTIrLTEl&codi=1533

Descripció

 

L’avenc d’eclosió està format per un pou de 7m., situat al marge d’un camp agrícola on possiblement s’escolaren aigües de drenatge de pluges d’aquest camp que foren les causants de l’esfondrament del substrat superior i l’obertura del pou.

Segons ens va manifestar una persona que vol restar a l’anonimat: l‘avenc el va acabar de destapar un pagès propietari dels camps, treien pedres amb el seu tractor. Després, van instal·lar unes travesseres de ferro a la boca falcades amb blocs de pedra, per evitar accidents.

Dades

Josep Cuenca, FX Samarra

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)