ABRICS DE L’APOTECARI (Tarragona. Tarragonès)

Conjunts de balmes calcaries declarades Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), per les seves troballes prehistòriques.

Situació


Terme municipal, Tarragona (Tarragonès)

Per la carretera N-340 direcció Tarragona, passat la torre dels Escipions, prendrem el primer desviament a la dreta, es tracta de la carretera local TP-2039 que ens portarà al poble de Pinalbert, abans d’entrar al poble ens desviarem a la dreta per una carretera que porta al camp del club de golf Costa Daurada de Tarragona, aquí agafarem una pista de terra que envolta les instal·lacions d’aquest camp de golf. Deixarem el cotxe al costat d’una torre elèctrica, per baixar per un camí que porta al cim de Sant Simplici, aquí girarem a l’esquerra per pujar, sense camí, als petits turons, on són molt visibles els grups de balmes.

Descripció

Fotografia extreta de Tarraco Experience Guide

Es tracta de dos conjunts de balmes, situades en uns petits turons calcaris, separats pers uns 100 m de distància.
Jaciment arqueològic declarat BCIN, en el que s’estudiaren pintures rupestres dels estils art llevantí i esquemàtic. La seva atribució cronològica, art llevantí, oscil·laria entre l’Epipaleolític i el Neolític antic, i l’esquemàtic fins a l’Edat del Bronze.

Abrics, N.I i N.II

Coordenades UTM (ETRS89),360123, 4556997, 91 m.

I, mides màximes de 10m d’amplada, 4m de fondària i 4m d’alçada.

II, mides màximes, 11m d’amplada, 4m de fons i 3m d’alçada.

Abrics, N.III i N.IV.

Coordenades UTM (ETRS89), 360026, 4556992, 80 m.

III, mides màximes, 12m d’amplada, 4m de fons i 4m d’alçada.

IV, 7 mides màximes, 7m d’amplada, per 4m de fons i 4m d’alçada.

Dades

Josep Cuenca, FX Samarra.

GRUP D’ESPELEOLOGIA DE BADALONA (GEB)